ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Computerens scanningslog

Du kan få vist detaljerede oplysninger relateret til en bestemt scanning i Logfiler. Scanningslog indeholder følgende oplysninger:

Version af registreringsprogram

Startdato og -klokkeslæt

Liste over scannede diske, mapper og filer

Navn på planlagt scanning (kunplanlagt scanning)

Bruger, der startede scanningen.

Scanningsstatus

Antal scannede elementer

Antal fundne registreringer

Tidspunkt for fuldførelse

Samlet scanningstid


note

En ny start af en opgave til planlagt computerscanning springes over, hvis den samme planlagte opgave, der blev udført tidligere, stadig kører. Den planlagte scanningsopgave, der springes over, opretter en computerscanningslog med 0 scannede objekter og statussen Scanningen startede ikke, fordi den forrige scanning stadig kørte.

Du kan finde tidligere scanningslogge ved at vælge Værktøjer > Logfiler i hovedprogramvinduet. I rullemenuen skal du vælge Computerscanning og dobbeltklikke på den ønskede post.

SCAN_LOG


note

Du kan få mere at vide om posterne "kunne ikke åbne", "fejl ved åbning" og/eller "arkivet er beskadiget" i vores artikel i ESETs vidensbase.

Klik på knapikonet MODULE_INACTIVE Filtrering for at åbne vinduet Logfiltrering, hvor du kan finjustere din søgning ved hjælp af brugerdefinerede kriterier. Du kan få vist genvejsmenuen ved at højreklikke på en bestemt logpost:

Handling

Anvendelse

Filtrer de samme poster

Aktiverer logfiltreringen. I loggen vises der kun poster af den samme type som den valgte.

Filtrer

Denne indstilling åbner vinduet Logfiltrering og giver dig mulighed for at definere kriterier for bestemte logposter. Genvej: Ctrl+Shift+F

Aktivér filter

Aktiverer filterindstillingerne. Hvis du aktiverer filteret første gang, skal du definere indstillinger, og vinduet Logfiltrering åbnes.

Deaktiver filter

Slår filteret fra (svarer til at klikke på knappen nederst).

Kopiér

Kopierer den eller de fremhævede poster til udklipsholderen. Genvej: Ctrl+C

Kopiér alle

Kopierer alle poster i vinduet.

Eksportér

Eksporterer den eller de fremhævede poster til en XML-fil.

Eksportér alle

Denne indstilling eksporterer alle poster i vinduet til en XML-fil.

Beskrivelse af registrering

Åbner ESETs trusselsleksikon, som indeholder detaljerede oplysninger om farerne og symptomerne ved den fremhævede infiltration.