Nadogradnja servisa Apache Tomcat (Linux)

Apache Tomcat obavezna je komponenta potrebna za pokretanje ESET PROTECT web konzole.

Prije nadogradnje

1.Pokrenite sljedeću naredbu da biste vidjeli instaliranu verziju servisa Apache Tomcat (u nekim slučajevima naziv mape glasi tomcat7 ili tomcat8):

cd /usr/share/tomcat/bin && ./version.sh

 

2.Ako je dostupna novija verzija:

a.Provjerite je li novija verzija podržana.

b.Sigurnosno kopirajte Tomcat konfiguracijsku datoteku /etc/tomcat7/server.xml.

Postupci nadogradnje

1.Pokrenite sljedeću naredbu da biste zaustavili servis Apache Tomcat (u nekim slučajevima naziv servisa glasi tomcat7):

sudo systemctl stop tomcat

 

2.Nadogradite servis Apache Tomcat i Java. Primjeri naziva paketa u nastavku mogu se razlikovati od paketa u vašem repozitoriju distribucijskih paketa sustava Linux.

Distribucijski paket operacijskog sustava Linux

Naredbe terminala

Distribucijski paketi sustava Debian i Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-17-jdk tomcat9

Distribucijski paketi sustava CentOS i Red Hat

yum update
yum install java-17-openjdk tomcat

OpenSUSE

zypper refresh
sudo zypper install java-17-openjdk tomcat9

3.Zamijenite datoteku /etc/tomcat9/server.xml datotekom server.xml iz sigurnosne kopije.

4.Otvorite datoteku server.xml i provjerite je li put keystoreFile ispravan.

5.Provjerite je li HTTPS veza za Apache Tomcat ispravno konfigurirana.

Pogledajte dodatnu konfiguraciju web konzole za korporativna rješenja ili sustave slabih performansi.


important

Nakon nadogradnje programa Apache Tomcat na noviju glavnu verziju (na primjer, Apache Tomcat verzija od 7.x do 9.x):

1.Ponovno instalirajte ESET PROTECT web konzolu (pogledajte Instalacija ESET PROTECT web konzole – Linux)

2.Ponovno upotrijebite %TOMCAT_HOME%/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties da biste sačuvali eventualne prilagođene postavke iz ESET PROTECT web konzole.

Nadogradnja za web konzolu i Apache Tomcat čisti izvanmrežne datoteke za pomoć. Ako ste upotrebljavali Izvanmrežnu pomoć s programom ESMC ili starijom verzijom programa ESET PROTECT, ponovno je stvorite za ESET PROTECT 9.1 nakon nadogradnje da biste bili sigurni da imate najnoviju Izvanmrežnu pomoć koja odgovara verziji programa ESET PROTECT.