Postupci migracije i ponovne instalacije

Postoje različiti načini za nadogradnju, migraciju i ponovnu instalaciju vašeg ESET PROTECT servera i drugih ESET PROTECT komponenti.

Migracija ili ponovna instalacija programa ESET PROTECT 9 s jednog servera na drugi.

 


important

Za migraciju s jednog ESET PROTECT servera na novo serversko računalo izvezite / sigurnosno kopirajte sve izdavatelje certifikata i certifikat ESET PROTECT servera. U suprotnome nijedna od ESET PROTECT komponenti neće moći komunicirati s novim ESET PROTECT serverom.

 

migracija ESET PROTECT baze podataka

Migracija MDM-a

Promijenite IP adresu ili naziv hosta ESET PROTECT servera.

Migracija iz ERA 5.x

Pogledajte postupke nadogradnje.