Migracija s jednog servera na drugi

Postoji nekoliko načina za migraciju programa ESET PROTECT s jednog servera na drugi (tim se načinima možete služiti kada ponovno instalirate ESET PROTECT server):

Čista instalacija – ista IP adresa – Nova instalacija ne upotrebljava prethodnu bazu podataka starog ESET PROTECT servera i zadržava originalnu IP adresu.

Čista instalacija – različite IP adrese (članak u bazi znanja) – nova instalacija ne upotrebljava prethodnu bazu podataka starog ESET PROTECT servera i ima različitu IP adresu.

Migrirana baza podataka – ista/druga IP adresa – migracija baze podataka se može provesti samo između dvije slične vrste baze podataka (s MySQL na MySQL ili s MS SQL na MS SQL) i dvije slične verzije programa ESET PROTECT.