Instalacija web-konzole – Linux

Pratite ove korake da biste instalirali ESET PROTECT web konzolu:


note

Možete odabrati instalaciju ESET PROTECT web konzole na različitom računalu od računala na kojem je instaliran ESET PROTECT server. Za ovaj su postupak potrebni dodatni koraci.

1.Instalirajte pakete Apache Tomcat i Java. Primjeri naziva paketa u nastavku mogu se razlikovati od paketa u vašem repozitoriju distribucijskih paketa sustava Linux.

Distribucijski paket operacijskog sustava Linux

Naredbe terminala

Distribucijski paketi sustava Debian i Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-17-jdk tomcat9

Distribucijski paketi sustava CentOS i Red Hat

yum update
yum install java-17-openjdk tomcat

OpenSUSE

zypper refresh
sudo zypper install java-17-openjdk tomcat9

2.Preuzmite datoteku web konzole (era.war):

wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/webconsole/latest/era.war

3.Kopirajte datoteku era.war u mapu Tomcat:

Debian, Ubuntu

sudo cp era.war /var/lib/tomcat9/webapps/

CentOS, Red Hat

sudo cp era.war /var/lib/tomcat/webapps/

OpenSUSE

sudo cp era.war /usr/share/tomcat/webapps/

4.Ponovno pokrenite servis Tomcat da biste instalirali datoteku era.war:

Debian, Ubuntu

sudo systemctl restart tomcat9

CentOS, Red Hat

sudo systemctl restart tomcat

OpenSUSE

sudo systemctl restart tomcat

5.Provjerite nalazi li se era mapa u Tomcat mapi:

Debian, Ubuntu

ls /var/lib/tomcat9/webapps

CentOS, Red Hat

ls /var/lib/tomcat/webapps

OpenSUSE

ls /usr/share/tomcat/webapps

Rezultat bi trebao izgledati ovako: era era.war

6.Postavite pokretanje servisa Tomcat prilikom pokretanja računala: sudo systemctl enable tomcat (ili tomcat9 na temelju naziva servisa)

7.Ako ste instalirali ESET PROTECT web konzolu na računalu na kojem nije ESET PROTECT server, izvršite sljedeće dodatne korake da biste aktivirali komunikaciju između ESET PROTECT web konzole i ESET PROTECT servera:

a)Zaustavite servis Tomcat: sudo systemctl stop tomcat

b)Uredite EraWebServerConfig.properties datoteku:

sudo nano /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties

Ako se datoteka EraWebServerConfig.properties ne nalazi na prethodno navedenom putu, možete upotrijebiti sljedeću naredbu kako biste pronašli datoteku na sustavu:

find / -iname "EraWebServerConfig.properties"

c)Pronađite server_address=localhost

d)Zamijenite localhost IP adresom svojeg ESET PROTECTservera i spremite datoteku.

e)Restartajte servis Tomcat: sudo systemctl restart tomcat (ili tomcat9 na temelju naziva servisa)

f)Postavite pokretanje servisa Tomcat prilikom pokretanja računala: sudo systemctl enable tomcat (ili tomcat9 na temelju naziva servisa)

8. Otvorite ESET PROTECT web konzolu u podržanom web pregledniku za prikaz zaslona za prijavu:

S računala koje je host za ESET PROTECT web konzolu: http://localhost:8080/era

S bilo kojeg računala s internetskim pristupom ESET PROTECT web konzoli (zamijenite IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME IP adresom ili nazivom hosta ESET PROTECT web konzole): http://IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME:8080/era

9.Konfiguriranje web konzole nakon instalacije:

Standardni HTTP port je postavljen na 8080 tijekom ručne instalacije servisa Apache Tomcat. Preporučujemo da podesite HTTPS vezu za Apache Tomcat.

Pogledajte dodatnu konfiguraciju web konzole za korporativna rješenja ili sustave slabih performansi.