Preporuke za instalaciju

Najbolji postupci za instalaciju proizvoda ESET PROTECT

Broj klijenata

Do 1.000

1.000 – 5.000

5.000 – 10.000

10.000 – 50.000

50.000 – 100.000

100.000+

ESET PROTECT server i server baze podataka na istom računalu

X

X

X

Upotreba servisa MS SQL Express

✔*

X

X

X

X

Upotreba servisa MS SQL

Upotreba servisa MySQL

X

X

X

Upotreba ESET PROTECT virtualnog uređaja

Ne preporučuje se

X

X

X

Upotreba VM servera

Nije obavezna

X

X

Preporučeni interval veze (tijekom faze instalacije)

60 sekundi

5 minuta

10 minuta

15 minuta

20 minuta

25 minuta

Preporučeni interval veze (nakon instalacije, tijekom standardne upotrebe)

10 minuta

10 minuta

20 minuta

30 minuta

40 minuta

60 minuta

* Ne preporučujemo ovaj scenarij za izbjegavanje popunjavanja ESET PROTECT baze podataka ako upotrebljavate i ESET Inspect.

Interval veze

ESET PROTECT Server je povezan s ESET Management agentima trajnim vezama. Unatoč trajnoj vezi, prijenos podataka odvija se samo jednom tijekom intervala povezivanja. Na primjer, ako je interval replikacije na 5.000 klijenata postavljen na osam minuta, postoji 5.000 prijenosa u 480 sekundi, 10,4 u sekundi. Provjerite je li postavljen odgovarajući interval veze klijenta. Obavezno održavajte ukupan broj veza između agenta i servera ispod 1000 po sekundi, čak i za konfiguraciju računalne opreme visoke učinkovitosti.

Ako je server preopterećen ili dođe do zaraze zlonamjernim softverom (npr. povezujemo 20.000 klijenata sa serverom koji može opsluživati samo 10.000 klijenata u intervalu od deset minuta), preskočit će neke povezane klijente. Klijenti koji nisu povezani pokušat će se kasnije povezati s ESET PROTECT serverom.

Jedan server (male tvrtke)

Za upravljanje malim mrežama (1000 klijenata ili manje) dovoljno je jedno računalo s instaliranim ESET PROTECT serverom i svim ESET PROTECT komponentama. U malim i srednjim poduzećima / malim mrežnim okruženjima savjetujemo vam da razmotrite ESET PROTECT instalaciju na sustavu Linux ili virtualni uređaj kada je to primjenjivo.

Udaljene podružnice s proxy serverima

Ako klijentska računala ne vide ESET PROTECT server izravno, upotrijebite proxy da biste proslijedili komunikaciju s ESET-ovim programima. HTTP Proxy ne prikuplja komunikaciju ili smanjuje replikaciju prometa.

Visoka dostupnost (korporacije)

Za korporativna okruženja (više od 10 000 klijenata) razmotrite sljedeće:

RD Sensor pomaže pri pretraživanju mreže i otkrivanju novih računala.

Možete instalirati ESET PROTECT server na klaster za prebacivanje u slučaju pogreške.

Konfigurirajte HTTP proxy za veći broj klijenata.

 

Konfiguracija web konzole za korporativna rješenja ili sustave slabih performansi

Prema standardnim postavkama ESET PROTECT web konzola instalirana pomoću cjelovitog instalacijskog programa za Windows zadržava ograničenje memorije od 1024 MB za Apache Tomcat.

Možete promijeniti standardnu konfiguraciju web konzole na temelju vaše infrastrukture:

U korporativnom okruženju standardna konfiguracija web konzole može biti nestabilna prilikom rada s velikim brojem objekata. Da biste spriječili nedostatak prostora na memoriji, promijenite postavke Tomcata. Prije tih promjena provjerite ima li sustav dovoljno RAM-a (16 GB ili više).

Ako imate sustav slabih performansi s ograničenim hardverskim resursima, možete smanjiti upotrebu memorije Tomcat programa.


note

Preporučuju se memorijske vrijednosti navedene u nastavku. Postavke memorije Tomcat programa možete podesili prema svojim hardverskim resursima.

Windows

1.Otvorite tomcat9w.exe ili pokrenite aplikaciju Configure Tomcat.

2.Prebacite se na karticu Java.

3.Promijenite upotrebu memorije:

a.Povećajte (korporacije): Promijenite vrijednosti početnog skupa resursa memorije na 2048 MB i maksimalnog skupa resursa memorije na 16384 MB.

b.Smanjite (sustavi slabih performansi): Promijenite vrijednosti početnog skupa resursa memorije na 256 MB i maksimalnog skupa resursa memorije na 2048 MB.

4.Ponovno pokrenite servis Tomcat:

 

LINUX i ESET PROTECT virtualni uređaj

1.Otvorite terminal kao root ili upotrijebite sudo.

2.Otvorite datoteku:

a.ESET PROTECT Virtualni uređaj / CentOS: /etc/sysconfig/tomcat

b.Debian: /etc/default/tomcat9

3.Dodajte sljedeći redak u datoteku:

a.Povećajte upotrebu memorije (korporacije): JAVA_OPTS="-Xms2048m -Xmx16384m"

b.Smanjite upotrebu memorije (sustavi slabih performansi): JAVA_OPTS="-Xms256m -Xmx2048m"

4.Spremite datoteku i ponovno pokrenite servis Tomcat:
service tomcat restart