Instalacija za 10.000 klijenata

U nastavku možete pronaći rezultate performansi za virtualno okruženje s 10.000 klijenata koje funkcionira godinu dana.

Konfiguracija servera hipervizora

Komponenta

Vrijednost

VMware

Nadogradnja sustava ESXi 6.7 2 i novije verzije (verzija virtualnog računala 15)

Hipervizor

VMware ESXi, 6.7.0

Logički procesori

112

Vrsta procesora

Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz


important

Test je proveden na namjenskim računalima

Baza podataka i ESET PROTECT funkcioniraju na zasebnim virtualnim računalima s identičnim hardverskim konfiguracijama.

Softver koji se koristi na virtualnim računalima

ESET PROTECT:

Operacijski sustav: Microsoft Windows Server 2016 Standard (64-bit)

 
Baza podataka:

Database server: Microsoft SQL Server 2017 (RTM) Standard Edition (64-bit)

Operacijski sustav: Microsoft Windows Server 2016 Standard (64-bit)

Opis okruženja programa ESET PROTECT

10.000 povezanih klijenata

Oko 2000 dinamičkih grupa i 2000 predložaka za dinamičke grupe

Oko 255 statičkih grupa

20 korisnika

15-minutni interval veze za ESET Management agente

Nakon godinu dana funkcioniranja okruženja veličina baze podataka iznosi 15 GB

 

Broj CPU-a

RAM (GB)

Performanse

8

64

Visoki

4

32

Normalan

2

16

Nizak

2

8

Vrlo nisko
(ne preporučuje se)