Instalacija rogue detection sensora – Linux


important

Ako postoji više mrežnih segmenata, Rogue Detection Sensor mora biti instaliran zasebno na svakom mrežnom segmentu kako bi se izradio sveobuhvatan popis svih uređaja na cijeloj mreži.

Preduvjeti

Mreža mora biti dostupna za pretraživanje (portovi su otvoreni i firewall ne blokira dolaznu komunikaciju itd.).

Serversko računalo je dostupno.

ESET Management Agent mora biti instaliran na lokalnom računalu da bi bile podržane sve značajke programa

Terminal je otvoren.

Postavite instalacijsku datoteku RD Sensora kao izvršnu datoteku:

chmod +x rdsensor-linux-x86_64.sh

Instalacija

Slijedite korake u nastavku da biste instalirali komponentu RD Sensor u sustavu Linux pomoću naredbe terminala:


important

Provjerite jesu li ispunjeni svi prethodno navedeni preduvjeti za instalaciju.

1.Upotrijebite sljedeću naredbu za pokretanje instalacijske datoteke kao sudo:

sudo ./rdsensor-linux-x86_64.sh

2.Pročitajte Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika. Upotrijebite razmaknicu da biste prešli na sljedeću stranicu licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika.
Instalacijski program će od vas zatražiti da navedete prihvaćate li ugovor. Pritisnite Y na tipkovnici ako se slažete. U suprotnom pritisnite N.

3.Pritisnite Y ako želite pridonijeti poboljšanju programa. U suprotnom pritisnite N.

4.ESET Rogue Detection Sensor pokrenut će se nakon dovršetka instalacije.

5.Da biste provjerili je li instalacija uspješno provedena, upotrijebite sljedeću naredbu za provjeru rada servisa:

sudo systemctl status rdsensor

6.Dnevnik alata Rogue Detection Sensor možete pronaći pod Dnevnici:

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/trace.log