Zadatak nadogradnje komponenti ESET PROTECT

Preporuke prije nadogradnje

Preporučujemo da se za nadogradnju ESET PROTECT infrastrukture koristite zadatkom ESET PROTECTNadogradnja komponenti koji je dostupan u ESET PROTECT web konzoli. Pažljivo pregledajte navedene upute prije nadogradnje.


warning

Ako ne uspije nadogradnja komponenti na računalu koje pokreće ESET PROTECT server ili web konzolu, možda se nećete moći daljinski prijaviti na web konzolu. Preporučujemo konfiguriranje fizičkog pristupa serverskom računalu prije izvršavanja ove nadogradnje. Ako ne možete osigurati fizički pristup računalu, provjerite možete li se prijaviti s administratorskim ovlastima upotrebom udaljenog pristupa radnoj površini. Preporučujemo stvaranje sigurnosne kopije baza podataka ESET PROTECT servera i alata Mobile Device Connector prije izvršavanja ove operacije. Da biste sigurnosno kopirali svoj virtualni uređaj, stvorite snimku ili klonirajte virtualno računalo.

Nadograđujete li na ESMC virtualnom uređaju?

arrow_down_business Je li instanca ESET PROTECT servera instalirana na klasteru za prebacivanje u slučaju pogreške?

arrow_down_business Važne upute prije nadogradnje HTTP proxyja Apache na sustavu Microsoft Windows

arrow_down_business Važne upute prije nadogradnje HTTP proxyja Apache na virtualnom uređaju

 


important

Možete nadograditi na program ESET PROTECT 9.1 samo s programa ESMC verzije 7.2 ili novije.

ESET PROTECT 9 automatski vas obavještava kada je dostupna nova verzija ESET PROTECT servera.

Stvorite sigurnosnu kopiju sljedećih podataka prije nego što pokrenete nadogradnju:

Svih certifikata (izdavatelja certifikata, certifikata servera, certifikata proxyja i agenta)

Izvezite certifikate izdavatelja certifikata sa starog ESET PROTECT servera u datoteku .der i spremite ih na vanjski medij za pohranu.

Izvezite certifikate ravnopravnog računala (za ESET Management agent, ESET PROTECT server) i datoteku privatnog ključa .pfx sa starog ESET PROTECT servera i spremite ih na vanjski medij za pohranu.

Vaša ESMC/ESET PROTECT baza podataka. Ako je instalirana starija nepodržana baza podataka (MySQL 5.5 ili MS SQL 2008/2012), nadogradite bazu podataka na kompatibilnu verziju baze podataka prije nadogradnje ESET PROTECT servera.

 

Provjerite imate li podržani operativni sustav prije nadogradnje na ESET PROTECT 9.1.

Da biste nadogradili ESET-ove sigurnosne programe, pokrenite zadatak instalacije softvera pomoću najnovijeg instalacijskog paketa da biste instalirali najnoviju verziju preko postojećeg programa.

Preporučeni postupak nadogradnje

1.Nadogradite ESET PROTECT server – odaberite samo uređaj s ESET PROTECT serverom kao objekt za zadatak Nadogradnja komponenti programa ESET PROTECT.

2.Odaberite nekoliko klijentskih računala (kao testni uzorak – najmanje jedan klijent iz svake kategorije operacijskog sustava i brojeva bitova) i na njima pokrenite zadatak Nadogradnja komponenti programa ESET PROTECT.

Preporučujemo upotrebu Apache HTTP proxyja (ili drugog transparentnog web proxyja s aktiviranim predmemoriranjem) kako bi se ograničilo mrežno opterećenje. Testna klijentska računala pokrenut će preuzimanje/predmemoriranje instalacijskih programa. Kada se zadatak ponovno pokrene, instalacijski programi distribuirat će se na klijentska računala izravno iz predmemorije.

3.Nakon što se računala s nadograđenim ESET Management agentom uspješno povežu s ESET PROTECT serverom, nadogradite ostale klijente.


note

Da biste nadogradili ESET Management agente na svim upravljanim računalima na mreži, odaberite statičku grupu Sve kao objekt za zadatak Nadogradnja komponenti programa ESET PROTECT. Zadatak će preskočiti računala na kojima je već pokrenut najnoviji ESET Management agent.

ESET PROTECT 9.1 podržava automatsku nadogradnju ESET Management agenta na upravljanim računalima.

Komponente koje se nadograđuju automatski:

ESET PROTECT server

ESET Management agent

ESET PROTECT Web konzola – primjenjuje se samo kada je Apache Tomcat instaliran u standardnu instalacijsku mapu u distribucijskom paketu sustava Windows i Linux, uključujući ESET PROTECT virtualni uređaj (na primjer: /var/lib/tomcat8/webapps/, /var/lib/tomcat7/webapps/, /var/lib/tomcat/webapps/).


warning

Ograničenja nadogradnje web konzole

oApache Tomcat ne nadograđuje se tijekom nadogradnje ESET PROTECT web konzole pomoću zadatka nadogradnje komponenti.

oNadogradnja ESET PROTECT web konzole ne funkcionira ako je Apache Tomcat instaliran na prilagođenu lokaciju.

oAko je instalirana prilagođena verzija Apache Tomcat programa (ručna instalacija Tomcat usluge), nadogradnja ESET PROTECT web konzole putem cjelovitog instalacijskog programa ili putem zadatka nadogradnje komponenti nije podržana.

ESET PROTECT Mobile Device Connector

Komponente za koje je potrebna ručna nadogradnja:

ESET-ove komponente

ESET Rogue Detection Sensor – upotrijebite zadatak instalacije softvera za nadogradnju. U suprotnom instalirajte najnoviju verziju preko starije verzije (slijedite upute za instalaciju za Windows ili Linux). Ako ste instalirali RD Sensor na programu ESMC 7.2 i novije verzije, ne trebate ga nadograditi jer nema novih izdanja RD Sensora.

Komponente treće strane

Osim ESET-ovih komponenti, ESET PROTECT upotrebljava komponente treće strane koje mogu postati zastarjele i zahtijevati ručnu nadogradnju.

Na ESET PROTECT web konzoli kliknite Brze veze > Zastarjele komponente da biste vidjeli zastarjele komponente treće strane.

ESET PROTECT virtualni uređaj ne prijavljuje zastarjele komponente treće strane.

ESET PROTECT prijavljuje verzije starije od onih navedenih u nastavku kao zastarjele:

Komponenta treće strane:

Verzija:

Microsoft SQL Server

Verzija 2019. (podverzija 15.0.4223.0)1

MySQL

8.0.0.0

Operacijski sustav2

Windows Server 2016

Apache Tomcat

9.0.62

Java

17.0

1 Odredite svoju verziju i izdanje mehanizma baze podataka za SQL server i instalirajte najnoviju kumulativnu nadogradnju.

2 ESET PROTECT ne prijavljuje zastarjeli operacijski sustav Linux.

Slijedite upute za nadogradnju komponenti treće strane:

Server baze podataka

Operacijski sustav

Apache Tomcat

Java Runtime Environment

HTTP proxy Apache

Otklanjanje poteškoća

Provjerite možete li pristupiti ESET PROTECT repozitoriju s nadograđenog računala.

Ponovno pokretanje zadatka nadogradnje komponenti ESET PROTECT neće funkcionirati ako je barem jedna komponenta već nadograđena na noviju verziju.

Ako ne postoji jasan razlog za neuspjeh, možete nadograditi komponente ručno. Pogledajte upute za sustav Windows ili Linux.

Dodatne prijedloge za rješavanje problema s nadogradnjom potražite u općim informacijama o otklanjanju poteškoća.