Sigurnosno kopiranje i vraćanje servera baze podataka

Sve informacije i postavke programa ESET PROTECT pohranjene su u bazi podataka. Preporučujemo redovito stvaranje sigurnosne kopije baze podataka kako biste spriječili gubitak podataka. Sigurnosnu kopiju možete upotrijebiti kasnije prilikom migracije programa ESET PROTECT na novi server. Potražite u nastavku odgovarajući odjeljak za svoju bazu podataka:


note

Nazivi baza podataka i dnevnika ostaju isti čak i nakon promjene naziva proizvoda iz ESET Security Management Center u ESET PROTECT.

Ako upotrebljavate ESET PROTECT virtualni uređaj, slijedite upute za sigurnosno kopiranje baze podataka virtualnog uređaja.

Primjeri sigurnosnog kopiranja MS SQL-a

Da biste sigurnosno kopirali bazu podataka MS SQL-a u datoteku, slijedite primjere prikazane u nastavku:


warning

Ovi primjeri namijenjeni su za upotrebu sa standardnim postavkama (primjerice, standardan naziv baze podataka i postavke povezivanja baze podataka). Trebat ćete prilagoditi svoju skriptu za sigurnosno kopiranje kako biste je prilagodili svim promjenama koje ste unijeli za standardne postavke.

Trebate imati dovoljna prava za pokretanje naredbi u nastavku. Ako ne upotrebljavate korisnički račun lokalnog administratora, trebate promijeniti put sigurnosne kopije, na primjer u 'C:\USERS\PUBLIC\BACKUPFILE'.

Jednokratno sigurnosno kopiranje baze podataka

Pokrenite ovu naredbu u naredbenom retku sustava Windows da biste stvorili sigurnosnu kopiju u datoteci pod nazivom BACKUPFILE:

SQLCMD -S HOST\ERASQL -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"


note

U ovom primjeru HOST označava IP adresu ili naziv hosta, a ERASQL naziv instance MS SQL servera. Možete instalirati ESET PROTECT server na SQL instancu prilagođenog naziva (kada upotrebljavate bazu podataka MS SQL). Promijenite skripte sigurnosnog kopiranja u skladu s time u ovom scenariju.

Redovito sigurnosno kopiranje baze podataka sa SQL skriptom

Izaberite jednu od sljedećih SQL skripti:

a)Radite redovite sigurnosne kopije i pohranite ih na temelju datuma stvaranja:

1.@ECHO OFF

2.SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

  WITH NOFORMAT,INIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

3.REN BACKUPFILE BACKUPFILE-[%DATE:~10,4%%DATE:~4,2%%DATE:~7,2%_T%TIME:~0,2%%TIME:~3,2%].bac

b)Dodajte sigurnosnu kopiju jednoj datoteci:

1. @ECHO OFF

2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

   WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

Vraćanje MS SQL-a

Da biste vratili bazu podataka MS SQL-a iz datoteke, slijedite primjer prikazan u nastavku:

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "RESTORE DATABASE ERA_DB FROM DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"

Sigurnosno kopiranje MySQL-a

Da biste sigurnosno kopirali bazu podataka MySQL-a u datoteku, slijedite primjer prikazan u nastavku:

mysqldump --host HOST --disable-keys --extended-insert --routines -u ROOTLOGIN -p DBNAME -r BACKUPFILE


note

U ovom primjeru HOST označava IP adresu ili naziv hosta MySQL serv, ROOTLOGIN označava korijenski račun MySQL Serv, a DBNAME označava naziv ESET PROTECT baze podataka.

Vraćanje MySQL-a

Da biste vratili bazu podataka MySQL-a iz datoteke, slijedite primjer prikazan u nastavku:

mysql --host HOST -u ROOTLOGIN -p DBNAME < BACKUPFILE


note

Više informacija o sigurnosnom kopiranju Microsoft SQL Servera potražite na web-mjestu Microsoft TechNet. Više informacija o sigurnosnom kopiranju MySQL Servera potražite na MySQL-ovu web-mjestu za dokumentaciju.