Wymagania wstępne dotyczące serwera — system Windows

Aby zainstalować serwer ESET PROTECT w systemie Windows, należy spełniać następujące wymagania wstępne:

Wymagany jest ważny klucz licencyjny.

Musisz mieć obsługiwaną wersję systemu Windows.

Wymagane porty muszą być otwarte i dostępne — pełną listę portów można znaleźć tutaj.

Zainstalowany i uruchomiony serwer oraz łącznik obsługiwanej bazy danych (Microsoft SQL Server lub MySQL). Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami konfiguracji serwera bazy danych (Microsoft SQL Server lub MySQL) w celu prawidłowego skonfigurowania go pod kątem współpracy z programem ESET PROTECT. Informacje na temat konfiguracji bazy danych oraz użytkownika bazy danych MS SQL i MySQL znajdują się w naszym artykule bazy wiedzy.

Zainstalowana konsola internetowa ESET PROTECT do zarządzania serwerem ESET PROTECT.

Instalacja MS SQL Server Express wymaga programu Microsoft .NET Framework 4. Można go zainstalować przy użyciu Kreatora dodawania ról i funkcji:

install_net_framework