Instalacja serwera

W celu przeprowadzenia instalacji komponentu serwera ESET PROTECT w systemie Windows należy:

1.Przejdź do sekcji pobierania programu ESET PROTECT w celu pobrania instalatora autonomicznego tego komponentu programu ESET PROTECT (server_x64.msi).

2.Sprawdź, czy spełnione są wszystkie wymagania wstępne.

3.Uruchom instalator serwera ESET PROTECT i zaakceptuj umowę EULA, jeśli zgadzasz się z jej postanowieniami.

4.Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie firmie ESET raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych (takich jak rodzaj i wersja systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje dotyczące konkretnego produktu), usuń zaznaczenie pola wyboru Weź udział w programie ulepszania produktu. W przypadku niezaznaczenia tego pola wyboru dane telemetryczne i raporty o awariach będą przesyłane firmie ESET.

5.Nie zaznaczaj pola wyboru To jest instalacja klastra i kliknij przycisk Dalej. arrow_down_business Czy to instalacja w klastrze?

6.Wybierz konto użytkownika usługi. Konto to będzie używane do uruchamiania Usługi ESET PROTECT. Dostępne są następujące opcje:

Konto usługi sieciowej — wybierz tę opcję, jeśli nie używasz domeny.

Konto niestandardowe: wprowadź poświadczenia użytkownika domenowego: DOMENA\NAZWA UŻYTKOWNIKA oraz hasło.

package_installation_service_user_account

7.Nawiąż połączenie z bazą danych. Tutaj przechowywane są wszystkie dane (hasło do konsoli internetowej ESET PROTECT, dzienniki komputerów klienckich itd.):

Baza danych: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server z uwierzytelnianiem systemu Windows

Sterownik ODBC: sterownik MySQL ODBC 5.1/sterownik MySQL ODBC 5.2 Unicode/sterownik MySQL ODBC 5.3 Unicode/sterownik MySQL ODBC 8.0 Unicode/SQL Server/klient macierzysty SQL Server 10.0/sterownik ODBC 11 dla SQL Server/sterownik ODBC 13 dla SQL Server/sterownik ODBC 17 dla SQL Server

Nazwa bazy danych: Zalecamy użycie wstępnie zdefiniowanej nazwy lub zmienienie jej w razie potrzeby.

Nazwa hosta: nazwa hosta lub adres IP serwera bazy danych

Port: port używany do łączenia się z serwerem bazy danych

Nazwa użytkownika / hasło bazy danych.

Użyj nazwanej instancji — w przypadku używania bazy danych MS SQL można też zaznaczyć pole wyboru Użyj nazwanej instancji, jeśli chcesz korzystać z własnej, niestandardowej instancji bazy danych. Niestandardową instancję bazy danych można ustawić w polu Nazwa hosta w postaci NAZWA_HOSTA\INSTANCJA_BD (na przykład 192.168.0.10\ESMC7SQL). W przypadku bazy danych w klastrze należy użyć jedynie nazwy klastra. Po wybraniu tej opcji nie można zmienić używanego portu do łączenia się z bazą danych. System będzie korzystał z domyślnych portów określonych przez firmę Microsoft. Aby połączyć serwer ESET PROTECT z bazą danych MS SQL zainstalowaną w klastrze typu failover, wprowadź nazwę klastra w polu Nazwa hosta.

package_installation_db_connection


note

W bazie danych na serwerze ESET PROTECT zapisywane są duże obiekty blob danych, dlatego prawidłowe działanie serwera ESET PROTECT wymaga skonfigurowania programu MySQL tak, aby przyjmował duże pakiety.

W tym kroku weryfikowane jest połączenie z bazą danych. Jeśli połączenie jest prawidłowe, przejdź do następnego kroku.

8.Wybierz użytkownika programu ESET PROTECT, który ma dostęp do bazy danych. Można wybrać istniejącego użytkownika lub użytkownik może zostać skonfigurowany automatycznie.

package_installation_db_user_create_use

9.Wprowadź hasło dostępu do konsoli internetowej.

package_installation_webconsole

10. Program ESET PROTECT do komunikacji między klientem a serwerem wykorzystuje certyfikaty. Należy wybrać jedną z następujących opcji:

Zachowaj aktualnie używane certyfikaty — ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy baza danych była już wcześniej używana z innym serwerem ESET PROTECT.

Wczytaj certyfikaty z pliku — wybierz istniejący certyfikat serwera i urząd certyfikacji.

Generuj nowe certyfikaty — instalator generuje nowe certyfikaty.

package_installation_certificate_2

11. Wykonaj ten krok, jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję Generuj nowe certyfikaty.

a)Określ dodatkowe informacje o certyfikatach (opcjonalnie). Jeśli wpiszesz hasło urzędu, upewnij się, że zostało ono zapamiętane.

package_installation_certificate

b)W polu Certyfikat serwera wpisz nazwę hosta serwera i hasło do certyfikatu (opcjonalnie).


warning

Nazwa hosta serwera w certyfikacie serwera nie może zawierać żadnych z następujących słów kluczowych: server, proxy oraz agent.

package_installation_certificate_3

c)W polu Hasło do certyfikatu równorzędnego wpisz hasło dla certyfikatów równorzędnych agenta i serwera proxy.

package_installation_certificate_4

12. W ramach konfiguracji może zostać wykonane wstępne zadanie Synchronizacja grupy statycznej. Wybierz metodę (Nie synchronizuj, Synchronizuj z siecią Windows Network, Synchronizuj z usługą Active Directory) i kliknij przycisk Dalej.

13. Wpisz prawidłowy klucz licencyjny lub wybierz opcję Aktywuj później.

package_installation_activation

14. Potwierdź lub zmień folder instalacji serwera i kliknij przycisk Dalej.

15. Aby zainstalować serwer ESET PROTECT, kliknij opcję Zainstaluj.


note

Po ukończeniu instalacji serwera ESET PROTECT można również zainstalować agenta ESET Management na tym samym komputerze (opcjonalnie). Dzięki temu można zarządzać samym serwerem w taki sam sposób, w jaki zarządza się komputerem klienckim.