Używane porty

Serwer ESET PROTECT można zainstalować na tym samym komputerze, na którym działa baza danych, konsola internetowa ESET PROTECT i serwer proxy Apache HTTP. Na poniższym diagramie przedstawiono osobną instalację i używane porty:

ports_scheme

W poniższych tabelach przedstawiono wszelkie możliwe porty komunikacji sieciowej używane wtedy, gdy ESET PROTECT oraz komponenty tego oprogramowania są zainstalowane w infrastrukturze. Inne rodzaje komunikacji są obsługiwane przez procesy zachodzące w macierzystym systemie operacyjnym (na przykład NetBIOS przez TCP/IP).


important

Aby oprogramowanie ESET PROTECT działało poprawnie, żaden z niżej wymienionych portów nie może być używany przez inne aplikacje.

Należy pamiętać o skonfigurowaniu zapór w sieci tak, by umożliwić komunikację z wymienionymi niżej portami.

arrow_down_business Klient (agent ESET Management) lub komputer z serwerem proxy Apache HTTP

arrow_down_business Komputer z konsolą internetową ESET PROTECT (jeżeli nie jest komputerem, na którym działa serwer ESET PROTECT)

arrow_down_business Komputer serwera ESET PROTECT

arrow_down_business RD Sensor

arrow_down_business Komputer modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi ESET PROTECT

arrow_down_business Urządzenie zarządzane przez MDM

* Usługa GCM (Google Cloud Messaging) została wycofana i została usunięta 11 kwietnia 2019 r. Zastąpiono ją usługą FCM (Firebase Cloud Messaging). Do tej daty w MDM v7 zastąpiono usługę GCM usługą FCM, a po tej dacie należało tylko zezwolić na komunikację usłudze FCM.

Wstępnie zdefiniowane porty 2222 i 2223 można zmienić w razie potrzeby.