Instalacja konsoli internetowej — system Linux

Aby zainstalować konsolę internetową ESET PROTECT, należy wykonać poniższe czynności:


note

Konsolę internetową ESET PROTECT można zainstalować na innym komputerze niż ten, na którym jest zainstalowany serwer ESET PROTECT. Wymaga to dodatkowych czynności.

1.Zainstaluj pakiety Apache Tomcat i Java. Przykłady nazw pakietów podane poniżej mogą się różnić od pakietów dostępnych w repozytorium używanej dystrybucji systemu Linux.

Dystrybucja Linuksa

Polecenia terminala

Debian i Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-11-jdk tomcat9

CentOS i Red Hat

yum update
yum install java-1.8.0-openjdk tomcat

OpenSUSE

zypper refresh
zypper install java-1_8_0-openjdk tomcat

2.Pobierz plik konsoli internetowej (era.war):

wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/webconsole/latest/era.war

3.Skopiuj plik era.war do folderu usługi Tomcat:

Dystrybucja Debian i Ubuntu

sudo cp era.war /var/lib/tomcat9/webapps/

Dystrybucje CentOS i Red Hat

sudo cp era.war /var/lib/tomcat/webapps/

Dystrybucje OpenSUSE

sudo cp era.war /usr/share/tomcat/webapps/

Możesz też wyodrębnić zawartość pliku era.war do lokalizacji /var/lib/tomcat/webapps/era/.

4.Uruchom ponownie usługę Tomcat i przeprowadź wdrożenie pliku .war:

Dystrybucja Debian i Ubuntu

sudo service tomcat9 restart

Dystrybucje CentOS i Red Hat

sudo service tomcat restart

Dystrybucje OpenSUSE

sudo service tomcat restart

5.Jeśli konsola internetowa ESET PROTECT została zainstalowana na innym komputerze niż ten, na którym znajduje się serwer ESET PROTECT, postępuj zgodnie z poniższymi dodatkowymi instrukcjami w celu włączenia komunikacji między konsolą internetową ESET PROTECT a serwerem ESET PROTECT:

a)Zatrzymaj usługę Tomcat: sudo service tomcat stop

b)Edytuj plik EraWebServerConfig.properties:

sudo nano /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties

Jeśli plik EraWebServerConfig.properties nie znajduje się w powyższej lokalizacji, użyj poniższego polecenia, aby go zlokalizować w swoim systemie:

find / -iname "EraWebServerConfig.properties"

c)Znajdź ciąg server_address=localhost

d)Część localhost zastąp adresem IP serwera ESET PROTECT i zapisz plik.

e)Uruchom ponownie usługę Tomcat: sudo service tomcat restart

6. Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT w obsługiwanej przeglądarce internetowej, aby wyświetlić ekran logowania:

Z komputera obsługującego konsolę internetową ESET PROTECT: http://localhost:8080/era

Z dowolnego komputera z dostępem do internetu i konsoli internetowej ESET PROTECT (zastąp IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME adresem IP lub nazwą hosta konsoli ESET PROTECT): http://IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME:8080/era

7.Skonfiguruj konsolę internetową po instalacji:

Domyślną wartością portu HTTP podczas ręcznej instalacji serwera Apache Tomcat jest 8080. Zalecamy skonfigurowanie połączenia HTTPS dla serwera Apache Tomcat.

Zobacz też dodatkowy zasób Konfiguracja konsoli internetowej na potrzeby rozwiązań firmowych lub systemów o niskiej wydajności.