Wymagania wstępne dotyczące agenta — system Linux

Aby można było zainstalować komponent agenta ESET Management w systemie Linux, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań wstępnych:

Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji biblioteki OpenSSL (1.1.1). Najniższa obsługiwana wersja biblioteki OpenSSL to openssl-1.0.1e-30. Jednocześnie w systemie może być zainstalowanych więcej wersji biblioteki OpenSSL. Co najmniej jedna obsługiwana wersja musi być zainstalowana w systemie.

oAby sprawdzić bieżącą wersję domyślną, możesz użyć polecenia openssl version.

oMożesz też wyświetlić wszystkie wersje biblioteki OpenSSL zainstalowane w systemie. W tym celu sprawdź końcówki nazw plików wyświetlonych przy użyciu polecenia sudo find / -iname *libcrypto.so*

Zainstaluj pakiet lshw na komputerze klienta/serwera z systemem Linux, aby agent ESET Management mógł poprawnie sporządzić spis sprzętu.

 

Dystrybucja Linuksa

Polecenie terminala

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install -y lshw

Red Hat, CentOS, RHEL

sudo yum install -y lshw

OpenSUSE

sudo zypper install lshw

 

W przypadku systemu Linux CentOS zalecana jest instalacja pakietu policycoreutils-devel. Aby zainstalować pakiet, należy uruchomić polecenie:

yum install policycoreutils-devel

Wspomagana instalacja serwerowa agenta:

Dostępny w sieci komputer pełniący rolę serwera, na którym zainstalowano serwer ESET PROTECT i konsolę internetową ESET PROTECT

Instalacja offline agenta:

Dostępny w sieci komputer pełniący rolę serwera, na którym zainstalowano serwer ESET PROTECT

Musi istnieć certyfikat dla agenta

Musi istnieć klucz publiczny urzędu certyfikacji