ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Problémy po aktualizácii/migrácii ESET PROTECT Servera

V prípade, že nemôžete spustiť službu ESET PROTECT Server z dôvodu poškodenej inštalácie a v protokole ste nenašli žiadne relevantné chybové hlásenia, vykonajte opravu podľa krokov uvedených nižšie:


warning

Odporúčame, aby ste pred samotnou opravou urobili zálohu databázového servera.

1.Prejdite do Štart > Ovládací panel > Programy a súčasti a dvojitým kliknutím vyberte ESET PROTECT Server.

2.Vyberte možnosť Opraviť a kliknite na Ďalej.

3.Použite vaše existujúce nastavenia pripojenia na databázu a kliknite na Ďalej. V prípade, že bude potrebné potvrdenie, kliknite na Áno. Informácie o pripojení k databáze nájdete tu: %PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

4.Vyberte možnosť Použite heslo správcu, ktoré je už uložené v databáze a kliknite na Ďalej.

5.Vyberte možnosť Ponechať aktuálne používané certifikáty a kliknite na Ďalej.

6.ESET PROTECT Server aktivujte prostredníctvom platného licenčného kľúča alebo vyberte možnosť Aktivovať neskôr (pre ďalšie inštrukcie prejdite na Správu licencií) a kliknite na Ďalej.

7.Kliknite na Opraviť.

8.Prihláste sa do Web Console a skontrolujte, či je všetko v poriadku.

 

Ďalšie scenáre:

ESET PROTECT Server nebeží, ale máte zálohu databázy:

1.Obnovte zálohu databázy.

2.Uistite sa, že nový server používa rovnakú IP adresu alebo názov hostiteľa ako pôvodný, aby sa mohli agenty pripojiť.

3.Vykonajte opravnú inštaláciu ESET PROTECT Servera a použite obnovenú databázu.

ESET PROTECT Server nie je spustený, ale exportovali ste z neho certifikát servera a certifikačnú autoritu:

1.Uistite sa, že nový server používa rovnakú IP adresu alebo názov hostiteľa ako pôvodný, aby sa mohli agenty pripojiť.

2.Vykonajte opravnú inštaláciu ESET PROTECT Servera použitím zálohovaných certifikátov (pri oprave vyberte možnosť Načítať certifikáty zo súboru a postupujte podľa inštrukcií).

ESET PROTECT Server nie je spustený a nemáte zálohu databázy, certifikát ESET PROTECT Servera ani certifikačnú autoritu:

1.Opravte ESET PROTECT Server.

2.Opravte ESET Management Agenty pomocou nasledujúcich metód:

Inštalačný skript agenta

vzdialené nasadenie (bude potrebné vypnúť firewall na cieľových počítačoch),

manuálna inštalácia súčasti Agent.