ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Inštalácia/aktualizácia/migrácia

ESET PROTECT On-Prem je nástroj, ktorý vám umožňuje spravovať produkty spoločnosti ESET na klientskych staniciach, serveroch a mobilných zariadeniach v sieťovom prostredí z jednej centrálnej lokality. ESET PROTECT On-Prem Vám pomocou zabudovaného spravovania úloh umožňuje inštalovať bezpečnostné produkty spoločnosti ESET na vzdialené počítače a okamžite reagovať na nové problémy a detekcie.

ESET PROTECT On-Prem sám o sebe neposkytuje ochranu proti škodlivému kódu. Ochrana vášho prostredia závisí od bezpečnostných produktov ESET, napríklad ESET Endpoint Security na pracovných staniciach a mobilných zariadeniach alebo ESET Server Security na serveroch so systémom Windows.


important

Od verzie 11.0 je ESET PROTECT premenovaný na ESET PROTECT On-Prem.

ESET PROTECT On-Prem je postavený na dvoch základných princípoch:

Centralizovaný manažment – celú sieť môžete konfigurovať, spravovať a sledovať z jedného miesta.

Škálovateľnosť – systém môže byť nasadený na malú sieť, ako aj na veľké siete vo veľkých podnikoch. ESET PROTECT On-Prem je navrhnutý tak, aby jednoducho zvládal rast infraštruktúry podnikovej siete.

ESET PROTECT On-Prem podporuje najnovšiu generáciu bezpečnostných produktov spoločnosti ESET a je kompatibilný aj s predchádzajúcimi generáciami produktov.

Pomocník k programu ESET PROTECT On-Prem obsahuje kompletný návod na inštaláciu a aktualizáciu:

Architektúra nástroja ESET PROTECT On-Prem

Inštalácia

Aktualizácia

Migrácia

Odinštalovanie

Správa licencií

Procesy nasadenia a nasadenie agenta pomocou GPO alebo SCCM

Prvé kroky po inštalácii nástroja ESET PROTECT On-Prem

Príručka správcu