ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Offline repozitár – Windows

Nástroj Mirror Tool môžete použiť na vytvorenie offline repozitára (na systéme Windows). Toto je zvyčajne potrebné v prípade uzavretých počítačových sietí alebo sietí s obmedzeným prístupom na internet. Nástroj Mirror Tool môže byť použitý na vytvorenie kópie ESET repozitára v lokálnom priečinku. Tento klonovaný repozitár môže byť neskôr presunutý (napr. na externý disk) do umiestnenia v uzavretej sieti. Repozitár si môžete skopírovať na bezpečné miesto na lokálnej sieti a sprístupniť ho pomocou HTTP servera (napr. ESET Bridge).

Aktualizácia offline repozitára je možná použitím toho istého príkazu (vrátane parametrov), ktorý slúži na jeho vytvorenie. Budú použité predošlé dáta z dočasného adresára a stiahnuté budú len zastarené súbory.


important

Je potrebné mať na pamäti, že veľkosť repozitára rastie a rovnako veľký bude aj dočasný adresár. Pred tým, než začnete s vytváraním repozitára, sa preto uistite, že máte na disku aspoň 1,2 TB voľného miesta.

Osvedčené postupy

Prečítajte si tiež článok databázy znalostí spoločnosti ESET, ktorý sa venuje tomu, ako používať ESET PROTECT On-Prem v offline prostredí.

Príklad postupu na systéme Windows

I. Vytvorenie kópie repozitára

1.Stiahnite si nástroj Mirror Tool.

2.Extrahujte Mirror Tool zo stiahnutého súboru .zip.

3.Pripravte (vytvorte) priečinky pre:

dočasné súbory,

finálny repozitár.

4.Otvorte príkazový riadok a zmeňte adresár na priečinok, kde máte extrahovaný nástroj Mirror Tool (príkaz cd).

5.Spustite nasledujúci príkaz (zmeňte dočasný a výstupný adresár repozitára na priečinky z kroku č. 3):

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^
--intermediateRepositoryDirectory C:\Intermediary ^
--outputRepositoryDirectory C:\Repository

6.Po skopírovaní repozitára do priečinka outputRepositoryDirectory presuňte daný priečinok vrátane jeho obsahu na iné zariadenie, ktoré nemá prístup na internet a ktoré bude poskytovať offline repozitár.

II. Nastavenie HTTP servera

1.V tejto časti je potrebný HTTP server bežiaci na zariadení v uzavretej sieti. Môžete použiť:

ESET Bridge proxy stiahnutý z webovej stránky spoločnosti ESET (platí pre tento scenár),

iný HTTP server.

2.Nainštalujte si ESET Bridge proxy.

III. Spustenie offline repozitára

1.Prejdite na C:\Program Files\ESET\Bridge a otvorte súbor pkgid v textovom editore. Zmeňte nastavenie http_proxy_settings_static_content_enabled na true, čím aktivujete server offline repozitára. Uložte zmeny a zatvorte súbor pkgid.

2.Skopírujte stiahnutý repozitár z kroku č. 6 (v časti I. uvedenej vyššie) do adresára servera offline repozitára:

Predvolený adresár servera offline repozitára je C:\ProgramData\ESET\Bridge\OfflineRepository (s potrebnými prístupovými právami).

Na použitie vlastného adresára vytvorte nový priečinok pre offline repozitár (napríklad C:\Repository). V súbore pkgid nahraďte riadok "http_proxy_settings_offline_repository_dirPath": "%DATADIR%\\OfflineRepository" riadkom "http_proxy_settings_offline_repository_dirPath": "C:\\Repository". Používateľ NETWORK SERVICE potrebuje k adresáru plné prístupové práva.

3.Reštartujte službu ESET Bridge pomocou príkazov v príkazovom riadku: net stop "EsetBridge"net start "EsetBridge". Službu musíte reštartovať až po zmene súboru pkgid. Reštart služby nie je potrebný v prípade zmeny, odstránenia alebo pridania dát repozitára.

4.Offline úložisko je dostupné na adrese http://YourIPaddress:4449 (napríklad http://10.1.1.10:4449).

5.Nastavte novú adresu repozitára pomocou ESET PROTECT Web Console:

a.ESET PROTECT Server – kliknite na Viac > Nastavenia > Pokročilé nastavenia > Repozitár a zadajte adresu offline repozitára do poľa Server.

b.ESET Management Agenty – prejdite do sekcie Politiky, kliknite na politiku Agenta > Upraviť > Nastavenia > Pokročilé nastavenia > Repozitár a zadajte adresu offline repozitára do poľa Server.

c.Bezpečnostné produkty ESET pre koncové zariadenia (s OS Windows) – prejdite do sekcie Politiky, kliknite na politiku ESET Endpoint pre Windows > Upraviť > Nastavenia > Aktualizácia > Profily > Aktualizácie > Aktualizácie produktu > zadajte adresu offline repozitára do poľa Vlastný server.