ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Instalace Web Console prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku

Předpoklady

Máte nainstalován ESET PROTECT Server.


note

ESET PROTECT Web Console můžete rovněž nainstalovat na jiný počítač, než na kterém běží ESET PROTECT Server. V takovém případě je nutné provést další změny v konfiguraci.

Pro běh ESET PROTECT Web Console je vyžadován webový server Apache Tomcat.

Apache Tomcat vyžaduje ke svému běhu 64-bit Java/OpenJDK. Máte-li v systému nainstalováno více verzí Java, doporučujeme ostatní odinstalovat a ponechat pouze nejnovější podporovanou verzi.


warning

Veřejné aktualizace Oracle JAVA SE 8 vydané po lednu 2019 nejsou bez komerční licence dostupné pro firemní, komerční nebo produkční použití. Nemáte-li zájem o předplatné JAVA SE, můžete přejít na její bezplatnou alternativu. V naší Databázi znalostí naleznete přehled podporovaných verzí JDK.

Instalace

Pro instalaci ESET PROTECT Web Console na Windows prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku postupujte podle následujících kroků:


important

Ujistěte, že splňujete všechny výše uvedené požadavky pro instalaci.

1.Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte ESET PROTECT all-in-one instalační balíček a rozbalte jej.

2.Pokud chcete nainstalovat nejnovější verzi Apache Tomcat a all-in-one instalační balíček obsahuje starší verzi Apache Tomcat (tento krok je volitelný; pokud nepotřebujete nejnovější verzi Apache Tomcat, přejděte rovnou na krok číslo 4):

a.Otevřete si složku x64 a přejděte do složky installers.

b.Ze složky installers odstraňte soubor apache-tomcat-9.0.x-windows-x64.zip.

c.Stáhněte si zip archiv se 64-bitovým balíčkem Apache Tomcat 9 pro Windows .

d.Přesuňte stažený zip archiv do složky installers.

3.Spusťte all-in-one instalační balíček dvojklikem na soubor Setup.exe a na úvodní obrazovce pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

4.Vyberte možnost Instalovat a klikněte na tlačítko Další.

package_installation_select

5.Odsouhlaste licenční ujednání a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

6.V dalším roku jako komponentu k instalaci vyberte pouze ESET PROTECT Web Console klikněte na tlačítko Další.

package_installation_tomcat

Volitelně vyberte možnost Přidat vlastní HTTPS certifikát pro Web Console.

 

Tuto možnost vyberte, pokud v ESET PROTECT Web Console chcete používat vlastní HTTPS certifikát.

V opačném případě se vygeneruje nový keystore, který bude Apache Tomcat používat (HTTPS certifikát bude podepsán sám sebou)

Po vybrání možnosti Přidat vlastní HTTPS certifikát pro Web Console klikněte na tlačítko Procházet. Vyberte planý certifikát (.pfx nebo p12 soubor) a zadejte k němu heslo (je-li použito). Daný certifikát se nainstaluje do webového serveru Apache Tomcat a bude jej používat Web Console. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

package_installation_import_https_certificate

7.Vyberte cestu k instalaci doplňku Java. Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi Java/OpenJDK.

a)Pro výběr již nainstalovaného doplňku Java klikněte na možnost Vyberte instalaci Java a najděte cestu, kde máte Javadoplněk nainstalován (obsahující podsložku bin, například C:\Program Files\Amazon Corretto\jdk1.8.0_212) a klikněte na tlačítko OK. K tomu vás instalační balíček vyzve, pokud vyberte neplatnou cestu.

b)Klikněte na tlačítko Instalovat. V opačném případě pro změnu cesty k Java klikněte na Změnit.

java_detected

8.Po dokončení instalace klikněte na tlačítko Dokončit.


important

Pokud jste ESET PROTECT Web Console nainstalovali na jiný stroj, než na kterém běží ESET PROTECT Server, proveďte níže uvedené kroky, aby konzole měla spojení se serverem:

a)Zastavte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a vyberte možnost Zastavit.

b)V textovém editoru (spuštěném jako administrátor) si otevřete soubor C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat složka]\webapps\era\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties.

c)V souboru najděte řádek server_address=localhost.

d)Nahraďte hodnotu localhost skutečnou IP adresou stroje, na kterém běží ESET PROTECT server. Soubor uložte.

e) Spusťte službu Apache Tomcat. Přejděte do nabídky Start > Služby, klikněte pravým tlačítkem myši na Apache Tomcat a z kontextového menu vyberte možnost Spustit.

9.V podporovaném internetovém prohlížeči si otevřete ESET PROTECT Web Console. Přihlašovací obrazovka by se měla zobrazit po zadání:

https://localhost/era – na počítači, na kterém běží webový server a ESET PROTECT Web Console

https://IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME/era – z jakéhokoli zařízení v síti (kde IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME nahraďte IP adresou nebo názvem stroje, na kterém běží ESET PROTECT Web Console).


note

Dále se podívejte do kapitoly Konfigurace webové konzole v enterprise prostředí a na systémech s nízkým výkonem.