Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Procedury uaktualniania

Istnieją różne sposoby uaktualniania serwera ESET PROTECT oraz innych komponentów programu ESET PROTECT. Zobacz również procedury migracji i ponownej instalacji.


warning

Upewnij się, że masz obsługiwaną wersję systemu operacyjnego, zanim rozpoczniesz uaktualnienie do wersji ESET PROTECT 10.0.

Jeśli zainstalowana jest starsza, nieobsługiwana baza danych (MySQL 5.5 lub Microsoft SQL 2008/2012), uaktualnij bazę danych do zgodnej wersji przed przystąpieniem do uaktualniania serwera ESET PROTECT.

Uaktualnianie programu ERA 5 lub 6.5

Bezpośrednie uaktualnienie nie jest obsługiwane – zobacz Migracja z wersji ERA 5.x oraz Aktualizacja z wersji ERA 6.x.

Uaktualnianie programu ESMC 7.0 lub 7.1

Bezpośrednie uaktualnienie nie jest obsługiwane — patrz Uaktualnianie z wersji ESMC 7.0 lub 7.1.

Uaktualnienie z wersji ESMC 7.2 lub starszej ESET PROTECT do ESET PROTECT 10.0

Wybierz jedną z procedur uaktualniania:

Procedura uaktualniania

System operacyjny

Komentarz

Zadanie uaktualnienia składników w konsoli internetowej

Windows/Linux

 

Instalator kompleksowy ESET PROTECT 10.0

System Windows

W przypadku, gdy istniejąca kopia serwera została zainstalowana za pomocą instalatora kompleksowego, zalecaną opcją aktualizacji jest również skorzystanie z instalatora kompleksowego (zakładając, że masz domyślną instalację bazy danych Microsoft SQL i serwera Apache Tomcat).

Ręczne uaktualnianie oparte na składnikach

Linux

Instrukcje dla zaawansowanych użytkowników Linuksa.

Aktualizacja urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

(Urządzenie wirtualne) Linux

 


note

Aby poznać wersję poszczególnych uruchomionych komponentów programu ESET PROTECT, należy sprawdzić wersję serwera ESET PROTECT. W konsoli internetowej ESET PROTECT przejdź na stronę Informacje, a następnie wyświetl listę wersji wszystkich składników ESET PROTECT.