Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Uaktualnianie serwera baz danych

Aby uaktualnić do nowszej wersji istniejącą instancję serwera obsługującego bazę danych serwera ESET PROTECT, wykonaj poniższe instrukcje:

1.Zatrzymaj wszystkie uruchomione usługi serwera ESMC / ESET PROTECT lub serwera proxy wymagające połączenia z serwerem baz danych, który zamierzasz uaktualnić. Ponadto zatrzymaj wszystkie inne aplikacje, które mogą łączyć się z używaną instancją serwera bazy danych.

2.Wykonaj kopie zapasowe wszystkich niezbędnych baz danych przed rozpoczęciem następnych czynności.

3.Uaktualnij serwer baz danych:

arrow_down_businessSQL Server (Windows):

arrow_down_businessMySQL Server (systemy Windows i Linux):

4.Uruchom usługę serwera ESET PROTECT i sprawdź dzienniki śledzenia w celu zweryfikowania, czy połączenie z bazą danych działa prawidłowo.