Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Scenariusz instalacji offline programu ESET PROTECT

Aby zainstalować ESET PROTECT i jego składniki w środowiskach bez dostępu do Internetu, postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wysokiego poziomu (z zainstalowanym programem ESET PROTECT w systemie Windows).

Na komputerze z połączeniem internetowym

1.Utwórz udostępniony folder sieciowy.

2.Pobierz następujące instalatory do folderu udostępnionego:

Instalator kompleksowy ESET PROTECT

Obsługiwany pakiet JDK (wymagany dla konsoli internetowej).

Instalator agenta ESET Management

Instalatory produktów zabezpieczających ESET (na przykład ESET Endpoint Security)

Na komputerze z systemem Windows w trybie offline w tej samej sieci lokalnej

1.Skopiuj instalatory z udostępnionego folderu sieciowego na komputer z systemem Windows w trybie offline, na którym chcesz zainstalować program ESET PROTECT.

2.Zainstaluj pakiet JDK.

3.Instalacja ESET PROTECT w systemie Windows przy użyciu instalatora kompleksowego. Podczas instalacji wybierz opcję Aktywuj później.

4.Aktywuj ESET PROTECT za pomocą licencji offline.

5.Wdróż agenta ESET Management na komputerach w środowisku offline za pośrednictwem Skrypt instalacyjny agenta. Zmodyfikuj skrypt instalacyjny, aby użyć nowego adresu URL do uzyskania dostępu do pakietu instalacyjnego agenta z udostępnionego folderu sieciowego.

6.Wdróż produkty zabezpieczające ESET na stacjach roboczych przy użyciu zadania Instalacja oprogramowania. Wybierz <Choose package> i wprowadź własny adres URL pakietu instalacyjnego z repozytorium lokalnego.

7.Aktywuj zarządzane punkty końcowe za pomocą licencji offline.

8.Wyłącz ESET LiveGrid®.


important

Zdecydowanie zaleca się aktualizowanie infrastruktury ESET w trybie offline przy użyciu lokalnego repozytorium aktualizacji. Regularnie aktualizuj moduły produktów zabezpieczających ESET. Jeśli moduły nie zostaną zaktualizowane, konsola internetowa programu ESET PROTECT oznacza komputery jako nie zaktualizowane. Aby wyciszyć to ostrzeżenie konsoli internetowej, kliknij komputer na liście i wybierz polecenie Wycisz z menu kontekstowego.

Instrukcje dotyczące uaktualniania programu ESET PROTECT zawiera rozdział Uaktualnianie komponentów ESET PROTECT w środowisku offline.