Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Uaktualnianie komponentów ESET PROTECT w środowisku offline

Aby uaktualnić komponenty ESET PROTECT oraz produkty ESET do obsługi punktów końcowych bez dostępu do Internetu, należy wykonać poniższe czynności:


important

Aby można było użyć zadania Uaktualnianie komponentów w środowisku offline, muszą zostać spełnione następujące warunki:

Musi być dostępne repozytorium offline.

Dostępna lokalizacja repozytorium agenta ESET Management musi być skonfigurowana przy użyciu polityki

Uaktualnij serwer i konsolę internetową ESET PROTECT

1.Sprawdź wersję programu konsola zarządzania ESET działającego na serwerze.

2.Pobierz najnowszą wersję instalatora kompleksowego dla Windows lub najnowsze wersje instalatorów składników ESET PROTECT dla Linuksa z witryny pobierania firmy ESET.

3.Uaktualnij serwer ESET PROTECT i konsolę internetową ESET PROTECT

Windows — uaktualnianie przy użyciu instalatora kompleksowego

Linux — ręczna aktualizacja oparta na składnikach


note

Aktualizacja konsoli internetowej i Apache Tomcat usuwa pliki pomocy offline. Jeśli korzystałeś z pomocy offline w rozwiązaniu ESMC lub starszej wersji programu ESET PROTECT, po aktualizacji konieczne jest jej ponowne utworzenie dla ESET PROTECT 10.0, aby mieć pewność, że Twoja wersja pomocy offline odpowiada wersji ESET PROTECT.

Kontynuuj uaktualnianie offline produktów firmy ESET do obsługi punktów końcowych

1.Sprawdź, które produkty firmy ESET są zainstalowane na klientach: Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT i wybierz kolejno pozycje Panel kontrolny > Aplikacje ESET.

2.Upewnij się, że masz najnowsze wersje produktów firmy ESET do obsługi punktów końcowych.

3.Pobierz instalatory ze strony pobierania firmy ESET do lokalnego repozytorium skonfigurowanego podczas instalacji offline.

4.Uruchom zadanie instalacji oprogramowania w konsoli internetowej ESET PROTECT.