Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Uaktualnianie za pomocą instalatora kompleksowego ESET PROTECT 10.0

Użyj instalatora kompleksowego ESET PROTECT 10.0, aby uaktualnić ESMC 7.2 lub starszą wersję ESET PROTECT do najnowszej wersji ESET PROTECT 10.0.

W przypadku, gdy istniejąca kopia serwera została zainstalowana za pomocą instalatora kompleksowego, zalecaną opcją aktualizacji jest również skorzystanie z instalatora kompleksowego (zakładając, że masz domyślną instalację bazy danych Microsoft SQL i serwera Apache Tomcat).

W wersji ESET PROTECT 10.0 Instalator kompleksowy domyślnie instaluje produkt Microsoft SQL Server Express 2019.

oJeśli używasz starszej wersji systemu Windows (Server 2012 lub SBS 2011), domyślnie zainstalowany zostanie produktMicrosoft SQL Server Express 2014.

oInstalator automatycznie generuje losowe hasło do uwierzytelniania bazy danych (przechowywane w pliku %PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini).


warning

Program Microsoft SQL Server Express ma limit rozmiaru wynoszący 10 GB dla każdej relacyjnej bazy danych. Nie zalecamy korzystania z programu Microsoft SQL Server Express:

w środowiskach firmowych lub dużych sieciach,

Jeśli produkt ESET PROTECT ma być używany z ESET Inspect.


important

Możesz uaktualnić program do wersji ESET PROTECT 10.0 tylko z wersji ESMC 7.2 lub nowszej.

Przed uruchomieniem uaktualnienia należy wykonać kopię zapasową następujących danych:

Wszystkie certyfikaty (urzędu certyfikacji, serwera i agenta).

Wyeksportuj certyfikaty urzędu certyfikacji ze starego serwera ESET PROTECT do pliku .der i zapisz je w zewnętrznej pamięci masowej.

Wyeksportuj certyfikaty równorzędne (dla agenta ESET Management i serwera ESET PROTECT) oraz plik klucza prywatnego .pfx ze starego serwera ESET PROTECT i zapisz je w zewnętrznej pamięci masowej.

Baza danych ESMC/ESET PROTECT. Jeśli zainstalowana jest starsza, nieobsługiwana baza danych (MySQL 5.5 lub Microsoft SQL 2008/2012), uaktualnij bazę danych do zgodnej wersji przed przystąpieniem do uaktualniania serwera ESET PROTECT.

Upewnij się, że masz obsługiwaną wersję systemu operacyjnego, zanim rozpoczniesz uaktualnienie do wersji ESET PROTECT 10.0.

1.Uruchom plik Setup.exe.

2.Wybierz język i kliknij przycisk Dalej.

3.Wybierz opcję Uaktualnij wszystkie komponenty i kliknij przycisk Dalej.

package_installation_upgrade

4.Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego oprogramowania, zaakceptuj ją i kliknij przycisk Dalej.

5.W sekcji Komponenty sprawdź komponenty programu ESET PROTECT, które można uaktualnić, i kliknij przycisk Dalej.


warning

Apache Tomcat i ograniczenia aktualizacji konsoli internetowej

Jeśli zainstalowana jest niestandardowa wersja serwera Apache Tomcat (ręczna instalacja usługi Tomcat), kolejne uaktualnienie konsoli internetowej ESET PROTECT za pośrednictwem instalatora kompleksowego lub zadania uaktualnienia składników nie jest obsługiwane.

Uaktualnienie serwera Apache Tomcat spowoduje usunięcie folderu era z lokalizacji C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\webapps\. Jeśli używasz folderu era do przechowywania danych dodatkowych, pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej tych danych przed uaktualnieniem.

W przypadku użycia użytkownika C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\w lokalizacji webapps\ znajdują się dane dodatkowe (inne niż foldery era i ROOT), uaktualnienie serwera Apache Tomcat nie zostanie przeprowadzone i uaktualniona zostanie wyłącznie konsola internetowa.

Aktualizacja konsoli internetowej i Apache Tomcat usuwa pliki pomocy offline. Jeśli korzystałeś z pomocy offline w rozwiązaniu ESMC lub starszej wersji programu ESET PROTECT, po aktualizacji konieczne jest jej ponowne utworzenie dla ESET PROTECT 10.0, aby mieć pewność, że Twoja wersja pomocy offline odpowiada wersji ESET PROTECT.


warning

Jeśli instalator kompleksowy zostanie uruchomiony na komputerze z systemem Windows, na którym zainstalowano Apache HTTP Proxy, instalator automatycznie odinstaluje Apache HTTP Proxy i zainstaluje ESET Bridge.

package_installation_components_to_upgrade

6.Wykonaj Przegląd przed instalacją, aby upewnić się, że system spełnia wszystkie wymagania wstępne.

7.Kliknij przycisk Uaktualnij, aby rozpocząć uaktualnianie produktu ESET PROTECT. Uaktualnienie może zająć trochę czasu, w zależności od konfiguracji systemu i sieci.

8.Po zakończeniu uaktualniania kliknij przycisk Zakończ.

9.Po uaktualnieniu ESET PROTECT zaktualizuj agenta ESET Management na zarządzanych komputerach za pomocą zadania Uaktualnianie komponentów. ESET PROTECT obsługuje automatyczną aktualizację agenta ESET Management na zarządzanych komputerach.