Riadiaci panel

Po prihlásení do rozhrania Webmin Riadiaci panel zobrazí systémové informácie o vašom ESET PROTECT VA. Ide o informácie, ako napr. názov hostiteľa, OS, doba prevádzky od spustenia systému, využitie pamäte atď. Uvidíte tiež oznámenie v dolnej časti obrazovky, kde sa zobrazujú položky, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť. Napríklad, môže sa zobraziť oznámenie, že je dostupná nová verzia nástroja Webmin, pričom zároveň bude možné vykonať aktualizáciu pomocou tlačidla Upgrade Webmin Now. Odporúčame, aby ste v takomto prípade aktualizáciu vykonali. Keď sa aktualizácia dokončí, zobrazí sa správa Webmin install complete.

V hlavnom menu sa nachádzajú kategórie modulov: Webmin, System, Servers, Tools, Networking, Hardware a Cluster. Viac informácií o moduloch nájdete na webovej stránke Webmin Modules.


note

Nástroj Webmin automaticky zistí, čo je presne nastavené v rámci VA a na základe toho zobrazí relevantné moduly.

Najdôležitejšie moduly pre správu ESET PROTECT VA sú:

System

Servers

Nástroje

Networking


important

Webmin pracuje s kompletnými oprávneniami root systému Linux, čo znamená, že môže vo vašom systéme upravovať akýkoľvek súbor a spúšťať akýkoľvek príkaz. V prípade, že urobíte chybu, je možné vymazať všetky súbory vo vašom systéme alebo spôsobiť to, že sa nebude dať spustiť. Z tohto dôvodu je dôležité, aby ste boli pri práci s nástrojom Webmin opatrný. Aj napriek tomu, že vás Webmin zvyčajne upozorní v prípade, že sa chystáte vykonať potenciálne nebezpečnú akciu, nerobte zmeny v konfigurácii pre položky, ktoré vám nie sú známe.

webmin_dashoard

Oznámenie – ak vás chce nástroj Webmin na niečo upozorniť, oznámenie bude zobrazené v dolej časti riadiaceho panelu.

Odhlásenie – keď dokončíte prácu v nástroji Webmin, použite ikonu odhlásenia webmin_logout v menu naľavo.