Zariadenie ESET PROTECT MDM

Toto je sekcia nastavení pre zariadenie ESET PROTECT MDM. Konfigurácia pozostáva z 2 častí: Application a Networking properties. Vyplňte všetky povinné polia (označené červenou farbou). Ak je to potrebné, môžete tiež zadať voliteľné parametre.


note

Toto ESET PROTECT virtuálne zariadenie spúšťa ESET PROTECT MDM na vyhradenom virtuálnom počítači. Je vhodný pre podnikové siete, ale môže byť použitý aj pre malé firemné siete.


important

Predtým, ako začnete konfigurovať zariadenie ESET PROTECT MDM, si vytvorte certifikát pre Mobile Device Connector cez Web Console patriacu k ESET PROTECT Serveru, ku ktorému sa bude zariadenie ESET PROTECT MDM pripájať.

ESET PROTECT MDM je možné nakonfigurovať dvoma spôsobmi:

1.Konfigurácia pomocou prihlasovacích údajov pre Web Console

Povinné konfiguračné polia pre zariadenie ESET PROTECT MDM:

Password – toto heslo je dôležité, pretože bude použité vo virtuálnom počítači a databáze ESET PROTECT.

ESET PROTECT Server Hostname – zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu ESET PROTECT Servera, aby sa mohlo ESET PROTECT MDM pripojiť na ESET PROTECT Server.

ESET PROTECT Server Port – predvolený port ESET PROTECT Servera je 2222; ak používate iný port, zadajte svoje číslo portu.

Web Console Port – predvolený port pre Web Console je 2223; ak používate iný port, zadajte svoje číslo portu.

Web Console password – toto heslo je dôležité, pretože je potrebné pre prihlásenie sa do ESET PROTECT Web Console.

Môžete prípadne zadať aj Webconsole Hostname. Tento názov hostiteľa je používaný nástrojom Web Console na pripojenie k serveru. Ak ponecháte príslušné pole prázdne, hodnota bude automaticky prevzatá z ESET PROTECT Server Hostname.

MDM názov hostiteľa – zadajte FQDN alebo IP adresu (ako je uvedené v certifikáte MDC, ktorý ste vytvorili v ESET PROTECT Web Console).

2.Konfigurácia pomocou využitia certifikátov

Povinné konfiguračné polia pre zariadenie ESET PROTECT MDM:

Password – toto heslo je dôležité, pretože bude použité vo virtuálnom počítači a databáze ESET PROTECT.

ESET PROTECT Server Hostname – zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu ESET PROTECT Servera, aby sa mohlo ESET PROTECT MDM pripojiť na ESET PROTECT Server.

ESET PROTECT Server Port – predvolený port ESET PROTECT Servera je 2222; ak používate iný port, zadajte svoje číslo portu.

Web Console Port – predvolený port pre Web Console je 2223; ak používate iný port, zadajte svoje číslo portu.

Certification Authority Base64 – sem vložte certifikát certifikačnej autority vo formáte Base64. Viac informácií o získaní certifikátu nájdete v kapitole Certifikáty ESET PROTECT.

Proxy Certificate Base64 – sem vložte proxy certifikát vo formáte Base64. Viac informácií o získaní certifikátu nájdete v kapitole Certifikáty ESET PROTECT. Na overovanie komunikácie medzi ESET PROTECT Serverom a súčasťou MDM sa používa proxy certifikát.

Agent Certificate Base64 – sem vložte certifikát agenta vo formáte Base64. Viac informácií o získaní certifikátu nájdete v kapitole Certifikáty ESET PROTECT.

MDM názov hostiteľa – zadajte FQDN alebo IP adresu (ako je uvedené v certifikáte MDC, ktorý ste vytvorili v ESET PROTECT Web Console).

Vlastnosti siete

Presuňte sa kurzorom myši smerom nadol, kde môžete nastaviť nasledujúce vlastnosti siete: Network IP Address, Network Netmask, Default Gateway, DNS1, DNS2. Všetky polia sú voliteľné.

OVA_mdm

Skontrolujte parametre konfigurácie. Uistite sa, že nastavenia sú správne, pretože dodatočné zmeny nie sú možné.

Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov pre produkty ESET.

Kliknite na Submit, ak ste už skončili so zmenami.

Po kliknutí na Submit sa zobrazí nasledujúce oznámenie:

va_mdm_config_after_submit


note

Neobnovujte túto stránku vo vašom webovom prehliadači. Zatvorte kartu a prejdite do okna konzoly ESET PROTECT VA.

Okno konzoly vášho virtuálneho zariadenia ESET PROTECT zobrazí informácie o stave zariadenia. Zobrazia sa verzie súčastí ESET PROTECT, ako aj názov hostiteľa pre ESET PROTECT MDM, IP adresa a číslo portu. Zobrazí sa aj adresa MDM registrácie vo formáte https://[hostname]:9980 a https://[IP address]:9980.

va_mdm_console_window_configured

Zadajte adresu MDM registrácie (tak, ako je uvedené vyššie) do webového prehliadača pre potvrdenie správneho fungovania nástroja Mobile Device Connector. Váš názov hostiteľa a IP adresa budú pravdepodobne odlišné, pretože názov hostiteľa a IP adresa uvedené na obrázku slúžia len ako príklad. Ak bolo nasadenie úspešné, zobrazí sa nasledujúca správa:

mdm_check