Jak uruchomić ponownie konsolę zarządzania urządzenia wirtualnego

Graficzny interfejs urządzenia wirtualnego można uruchomić ponownie bez ponownego uruchamiania całego urządzenia wirtualnego. Wymusi to odświeżenie wszystkich danych w konsoli. (Na przykład kiedy zmienione ustawienie nie zostało zastosowane w konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego).

1.Wybierz pozycję Exit to Terminal w Konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego.

2.Należy uruchomić polecenie:
./appliance-gui restart