Jak używać serwera proxy do połączeń agentów

Używanie serwera proxy do przekazywania połączeń agenta ESET Management z serwerem ESET PROTECT w produkcie ESET PROTECT jest możliwe za pośrednictwem serwera proxy Apache HTTP. Podczas instalacji Apache HTTP Proxy postępuj zgodnie z instrukcją dotyczącą systemu Linux.