Jak trwale wyłączyć moduł SELinux

Moduł SELinux jest włączony domyślnie w urządzeniu wirtualnym. Aby trwale go wyłączyć, wykonaj następujące czynności:

1.Wybierz pozycję Exit to Terminal w Konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego.

2.Należy uruchomić polecenie:
nano /etc/selinux/config

3.Zmień wiersz:
SELINUX=permisive
do
SELINUX=disabled

4.Zapisz zmiany i wyjdź z edytora.

5.Uruchom ponownie komputer, wydając następujące polecenie w celu zastosowania zmian.
reboot