Jak zaktualizować system operacyjny na komputerze, na którym działa serwer urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

Jeśli w konsoli internetowej ESET PROTECT wyświetlone zostanie ostrzeżenie, że system operacyjny serwera urządzenia wirtualnego ESET PROTECT jest nieaktualny, należy zaktualizować system operacyjny serwera urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Należy uruchomić zadanie Aktualizacja systemu operacyjnego z konsoli internetowej ESET PROTECT. Po zakończeniu aktualizacji komunikat z ostrzeżeniem zniknie.


important

Jeżeli aktualizacja systemu operacyjnego zostanie przeprowadzona z interfejsu Webmin, z terminalu lub z narzędzia innego producenta, komunikat z ostrzeżeniem nie zniknie nawet po zaktualizowaniu systemu operacyjnego. W takiej sytuacji zaleca się uruchomienie zadania Aktualizacja systemu operacyjnego z konsoli internetowej ESET PROTECT.