Jak włączyć protokół SSH

Aby włączyć protokół SSH na urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT (lub ESMC), zobacz Włączanie/wyłączanie zdalnego dostępu.

Rozwiązywanie problemów z protokołem SSH

Otwórz terminal i uruchom następujące polecenia:

sudo systemctl status sshd — sprawdź, czy SSH jest uruchomiony. Jeśli protokół SSH nie jest uruchomiony, możesz go uruchomić: sudo systemctl start sshd

sudo iptables -S — jeśli port 22 jest otwarty, zostanie wyświetlony następujący wiersz: -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT. Aby dodać port 22 do iptables, uruchom następujące polecenie:
sudo iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT