ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Virtuálne zariadenie ESET PROTECT

Virtuálne zariadenie ESET PROTECT (ESET PROTECT VA) je dostupné pre používateľov, ktorí chcú spúšťať ESET PROTECT On-Prem vo virtualizovanom prostredí. Virtuálne zariadenie ESET PROTECT zjednodušuje nasadenie nástroja ESET PROTECT On-Prem a je rýchlejšie ako all-in-one inštalátor alebo inštalácia súčastí.

Virtuálne zariadenie ESET PROTECT môže byť nasadené vo väčšine virtuálnych prostredí. Podporuje natívne aj čisté (bez systému) nástroje hypervisor (VMware vSphere/ESXi a Microsoft Hyper-V), ako aj hostiteľské nástroje hypervisor, ktoré sa často používajú na operačných systémoch určených pre stolové počítače (VMware Workstation, VMware Player a Oracle VirtualBox). Úplný zoznam nájdete v kapitole Podporované nástroje Hypervisor.

Virtuálne zariadenie ESET PROTECT je funkčné ihneď po nasadení:

Zahŕňa ESET PROTECT Server, ktorý beží na vyhradenom virtuálnom počítači s funkčným operačným systémom (Rocky Linux).

Obsahuje aj ďalšie súčasti ESET PROTECT – ESET Management Agenta, ESET Rogue Detection SensorESET Bridge (HTTP Proxy).

Táto príručka podrobne vysvetľuje postup nasadzovania a spravovania ESET PROTECT VA vrátane jeho funkcií.


note

Z dôvodu ukončenia životného cyklu systému CentOS 7 bolo vydané nové virtuálne zariadenie ESET PROTECT založené na systéme Rocky Linux 9.

Verzie 11.1 a novšie bežia na systéme Rocky Linux. Verzie 10.1 a staršie bežia na systéme CentOS. Ak používate verziu 11.0, môžete overiť operačný systém svojho virtuálneho zariadenia ESET PROTECT.

Pozrite si návod na migráciu týkajúci sa prechodu na nové virtuálne zariadenie.

Nasadenie a konfigurácia

1.Proces nasadenia ESET PROTECT VA – nasadenie súboru .ova virtuálneho zariadenia ESET PROTECT na váš nástroj Hypervisor.

2.Konfigurácia ESET PROTECT VA – konfigurácia po nasadení, vykonávaná prostredníctvom webového rozhrania ESET PROTECT VA. Práve v rámci konfigurácie môžete vybrať typ zariadenia a zadať špecifické údaje a vlastnosti, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie daného virtuálneho zariadenia ESET PROTECT.

Ďalšie nastavenia a správa

Konzola na správu ESET PROTECT VA má jednoduché textové používateľské rozhranie (TUI) s hlavným menu. Toto rozhranie vám pomôže s textovými príkazmi zobrazením výzvy na zadanie potrebných hodnôt. ESET PROTECT VA dokážu bez problémov používať a spravovať aj používatelia, ktorí nemajú pokročilé skúsenosti s prácou v Linuxových operačných systémoch. Medzi najdôležitejšie funkcie dostupné v tomto rozhraní patria:

oSet static IP address – manuálne nastavenie statickej IP adresy v prípade, že vaše ESET PROTECT VA nemá DHCP serverom priradenú žiadnu IP adresu.

oPull database from other server – pre prípad, že potrebujete aktualizovať alebo migrovať svoje ESET PROTECT VA.

oBackup and restore of ESET PROTECT database – tieto funkcie sú dôležité pre váš plán obnovy v prípade straty dát a sú k dispozícii v prípade problémov s ESET PROTECT VA.

oFactory reset – obnoví virtuálne zariadenie do pôvodného stavu, v akom sa nachádza po čerstvom nasadení. Túto funkciu môžete použiť v prípade problémov s ESET PROTECT VA. Aby ste sa vyhli strate dát, majte vždy vytvorenú zálohu databázy.

Rozhranie na správu Webmin – webové rozhranie tretej strany, ktoré zjednodušuje správu Linuxového systému. Umožňuje vám spravovať ESET PROTECT VA vzdialene z vášho webového prehliadača pomocou intuitívneho rozhrania. Najdôležitejšie moduly rozhrania Webmin sú popísané v tomto dokumente.

Aktualizácia, migrácia a postup obnovy po nehode

Aktualizácia/migrácia ESET PROTECT VA – ak chcete aktualizovať ESET PROTECT VA na najnovšiu verziu, podrobné inštrukcie nájdete v tejto kapitole. Rovnaký postup platí aj pre migráciu vášho ESET PROTECT VA.

Obnova ESET PROTECT VA po nehode – postupujte podľa tejto časti v prípade, že ESET PROTECT VA prestalo fungovať a nie je možné odstrániť daný problém alebo neviete obnoviť poškodenú inštanciu ESET PROTECT VA.