ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Oracle VirtualBox

VirtualBox En son sürümünü kullanmanızı öneririz. VM'nizde ağ bağdaştırıcısı için bağlantıyı Bridged olarak veya alternatif olarak NAT şeklinde ayarlayın.


note

Bağlantı noktası yönlendirme, ESET PROTECT On-Prem ürününün İnternet'ten erişilebilir olması için (gerekirse) sanal makinenizde yapılandırılmalıdır.

1.File Öğesini tıklatıp Import Appliance seçeneğini belirleyin.

2.Browse Öğesini tıklatın, protect_appliance.ova dosyasına (ESET web sitesinden indirdiğiniz) gidin ve Open öğesini tıklatın.

3.(Next).

4.Gereç ayarlarınızı gözden geçirip Import seçeneğini tıklatın.

5.Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni okuyun ve uygunsa kabul edin (EULA).

6.SCSI Kontrolör ayarlarını yapın:

a.Cihaz sanal makinesini sağ tıklayın ve Ayarlar'ı seçin.

b.Sol panelde Depolama'yı seçin.

c.SCSI Kontrolörünü seçin.

d.LsiLogic Türünü değiştirerek virtio-scsi türünü ayarlayın.

e.Değişiklikleri kaydet.

7.ESET PROTECT VA başarılı bir şekilde dağıtıldıktan sonra açın. Şu bilgiler gösterilir:

VA_first_time_config

Web tarayıcınızı açın ve adres çubuğunda yeni dağıtılan ESET PROTECT Virtual Appliance'ınızın IP adresini girin. IP adresini konsol penceresinde listelenmiş olarak bulabilirsiniz (yukarıda gösterildiği gibi). Şöyle bir mesaj alırsınız: Gerecin ilk yapılandırmasının gerçekleştirilmesi gereklidir. Lütfen bir web tarayıcısı kullanarak şuraya bağlanın:

https://[IP address] (CentOS)

https://[IP address:8443] (Rocky Linux)

Sonraki adım, web arabirimi üzerinden gerecinizi yapılandırmaktır.


important

Ağınızda bir DHCP sunucusu yoksa, Yönetim konsolu üzerinden ESET PROTECT VA için Statik IP adresi ayarlamanız gerekir. Atanmış IP adresi yoksa şu bilgiler gösterilir; URL bir IP adresi içermez.

IP adresi atanmamışsa DHCP sunucusu bir adres atayamaz. VA'nın bulunduğu alt ağda serbest IP adresleri olduğundan emin olun.

VA_config_no_dhcp