ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Citrix

Ön koşullar

IPv4 ağınız Citrix ortamında mevcut. IPv6 ESET PROTECT VA'sında desteklenmiyor.

Gereç .ovf dosyası ESET PROTECT VA'yı dağıtacağınız makinede mevcuttur.

Havuz Yönetici İzinleri, OVF/OVA paketini içe aktarmak için gereklidir.

Dağıtım yapan kullanıcı için en az 100 GB'lik depolama alanı olmalıdır.

Dağıtma işlemi


note

OVF/OVA İçeri aktarması sırasında uyarıları yoksayabilirsiniz. Virtual Appliance VMware tabanlıdır ve Citrix XenCenter, açık OVF sürümünü ve farklı donanım uyumluluk türünü bekler.

1.File > Import. öğesini seçin

2.Browse Öğesini tıklatın, protect_appliance.ova dosyasına (ESET web sitesinden indirdiğiniz) gidin ve Next öğesini tıklatın.

3.I accept the End User License Agreements Onay kutusunu işaretleyip Next öğesini tıklatın.

4.ESET PROTECT VA'sını yerleştirmek istediğiniz havuzu veya bağımsız sunucuyu seçip Next öğesini tıklatın.

5.İçe aktarılan sanal diski depolama havuzuna yerleştirip Next öğesini tıklatın.

6.Target Network Öğesini seçerek sanal ağ arabirimlerini işaretleyip Next öğesini tıklatın.

7.Dijital imzayı doğrulamayı (isteğe bağlı) seçip Next öğesini tıklatın.

8.Don't use Operating System Fixup Öğesini seçip Next öğesini tıklatın.

9.İçe aktarma işlemini gerçekleştirmek için kullanılacak olan geçici ESET PROTECT VA'sını yüklemek istediğiniz ağı (yukarıdaki 6. adımda seçtiğiniz aynı ağ) seçin ve Next öğesini tıklatın.

10. Ayarları gözden geçirip Finish öğesini tıklatın.

Dağıtım işlemi biraz zaman alabilir. Bu sürede Citrix sunucusu kullanılmıyor durumunda görüntülenir. Kesintiye uğratmayın.


note

Satıcının OVF/OVA dağıtımı ile ilgili belgelerine bakın.

ESET PROTECT VA başarılı bir şekilde dağıtıldıktan sonra açın. Şu bilgiler gösterilir:

VA_first_time_config

Web tarayıcınızı açın ve adres çubuğunda yeni dağıtılan ESET PROTECT Virtual Appliance'ınızın IP adresini girin. IP adresini konsol penceresinde listelenmiş olarak bulabilirsiniz (yukarıda gösterildiği gibi). Şöyle bir mesaj alırsınız: Gerecin ilk yapılandırmasının gerçekleştirilmesi gereklidir. Lütfen bir web tarayıcısı kullanarak şuraya bağlanın:

https://[IP address] (CentOS)

https://[IP address:8443] (Rocky Linux)

Sonraki adım, web arabirimi üzerinden gerecinizi yapılandırmaktır.


important

Ağınızda bir DHCP sunucusu yoksa, Yönetim konsolu üzerinden ESET PROTECT VA için Statik IP adresi ayarlamanız gerekir. Atanmış IP adresi yoksa şu bilgiler gösterilir; URL bir IP adresi içermez.

IP adresi atanmamışsa DHCP sunucusu bir adres atayamaz. VA'nın bulunduğu alt ağda serbest IP adresleri olduğundan emin olun.

VA_config_no_dhcp