ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Microsoft Hyper-V

1.protect_appliance.vhdx.zip Dosyasını (ESET web sitesinden indirdiğiniz dosyayı) Tar veya 7-Zip gibi bir yardımcı program kullanarak ayıklayın.

2.Hyper-V yöneticisini başlatın ve uygun Hyper-V'ye bağlanın.

3.En az 4 Çekirdekli ve 4 GB RAM'e sahip yeni bir sanal makine (Nesil 1) oluşturun.

4.ESET PROTECT VA başarılı bir şekilde dağıtıldıktan sonra açın. Şu bilgiler gösterilir:

VA_first_time_config

Web tarayıcınızı açın ve adres çubuğunda yeni dağıtılan ESET PROTECT Virtual Appliance'ınızın IP adresini girin. IP adresini konsol penceresinde listelenmiş olarak bulabilirsiniz (yukarıda gösterildiği gibi). Şöyle bir mesaj alırsınız: Gerecin ilk yapılandırmasının gerçekleştirilmesi gereklidir. Lütfen bir web tarayıcısı kullanarak şuraya bağlanın:

https://[IP address] (CentOS)

https://[IP address:8443] (Rocky Linux)

Sonraki adım, web arabirimi üzerinden gerecinizi yapılandırmaktır.


important

Ağınızda bir DHCP sunucusu yoksa, Yönetim konsolu üzerinden ESET PROTECT VA için Statik IP adresi ayarlamanız gerekir. Atanmış IP adresi yoksa şu bilgiler gösterilir; URL bir IP adresi içermez.

IP adresi atanmamışsa DHCP sunucusu bir adres atayamaz. VA'nın bulunduğu alt ağda serbest IP adresleri olduğundan emin olun.

VA_config_no_dhcp