Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Microsoft Hyper-V

Wdrażanie urządzenia wirtualnego ESET PROTECT w środowisku Microsoft Hyper-V

1.Wyodrębnij plik protect_appliance.vhd.zip (pobrany z witryny internetowej ESET.com) przy użyciu odpowiedniego programu, takiego jak Tar lub 7-Zip.

2.Uruchom menedżera funkcji Hyper-V i połącz z odpowiednim Hyper-V.

3.Utwórz nową maszynę wirtualną (generacji 1) z co najmniej 4 rdzeniami i 4 GB pamięci RAM.

4.Po pomyślnym utworzeniu maszyny wirtualnej włącz ją. Spowoduje to wyświetlenie następujących informacji:

VA_first_time_config

Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz adres IP nowo wdrożonego urządzenia ESET PROTECT. Adres IP jest wyświetlany w oknie konsoli (widocznej powyżej). Zostanie wyświetlony komunikat Należy dokonać pierwszej konfiguracji urządzenia. Połącz się, używając przeglądarki internetowej, z adresem:https://[IP address]".

Następnym krokiem jest skonfigurowanie urządzenia przy użyciu interfejsu sieciowego.


important

Jeśli w sieci nie ma serwera DHCP, należy ustawić statyczny adres IP dla urządzenia wirtualnego ESET PROTECT przy użyciu konsoli zarządzania. Jeżeli nie ma przydzielonego adresu IP, wyświetlone zostaną poniższe informacje. Adres URL nie będzie zawierał adresu IP.

Jeśli adres IP nie zostanie przypisany, serwer DHCP może nie być w stanie go przypisać. Należy się upewnić, że w podsieci, w której znajduje się urządzenie wirtualne, są wolne adresy IP.

VA_config_no_dhcp