Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Oracle VirtualBox

Wdrażanie urządzenia wirtualnego ESET PROTECT w środowisku VirtualBox

Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji programu VirtualBox. W ustawieniu połączenia karty sieciowej maszyny wirtualnej należy wybrać opcję Bridged lub NAT.


note

Jeśli jest to wymagane, należy na maszynie wirtualnej skonfigurować przekierowanie portów, aby umożliwić uzyskiwanie dostępu do programu ESET PROTECT przez Internet.

1.Kliknij File i wybierz opcję Import Appliance.

2.Kliknij przycisk Browse, przejdź do pliku protect_appliance.ova pobranego z witryny internetowej ESET.com, a następnie kliknij przycisk Open.

3.Kliknij Next

4.Sprawdź ustawienia urządzenia i kliknij opcję Import.

5.Przeczytaj Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego (EULA) i zaakceptuj ją, jeśli się zgadzasz.

6.Po wdrożeniu urządzenia wirtualnego ESET PROTECT włącz je. Spowoduje to wyświetlenie następujących informacji:

VA_first_time_config

Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz adres IP nowo wdrożonego urządzenia ESET PROTECT. Adres IP jest wyświetlany w oknie konsoli (widocznej powyżej). Zostanie wyświetlony komunikat Należy dokonać pierwszej konfiguracji urządzenia. Połącz się, używając przeglądarki internetowej, z adresem:https://[IP address]".

Następnym krokiem jest skonfigurowanie urządzenia przy użyciu interfejsu sieciowego.


important

Jeśli w sieci nie ma serwera DHCP, należy ustawić statyczny adres IP dla urządzenia wirtualnego ESET PROTECT przy użyciu konsoli zarządzania. Jeżeli nie ma przydzielonego adresu IP, wyświetlone zostaną poniższe informacje. Adres URL nie będzie zawierał adresu IP.

Jeśli adres IP nie zostanie przypisany, serwer DHCP może nie być w stanie go przypisać. Należy się upewnić, że w podsieci, w której znajduje się urządzenie wirtualne, są wolne adresy IP.

VA_config_no_dhcp