Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

VMware Workstation/Player

Wdrażanie urządzenia wirtualnego ESET PROTECT w środowisku VMware Workstation/Player

Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji programu VMware Player. W ustawieniu połączenia karty sieciowej maszyny wirtualnej należy wybrać połączenie Mostkowe lub NAT.


note

W maszynie wirtualnej należy skonfigurować przekierowanie portów, aby umożliwić dostęp do programu ESET PROTECT przez sieć.

1.Wybierz kolejno opcje Plik > Wdrożenie szablonu OVF.

2.Przejdź do pliku protect_appliance.ova pobranego z witryny internetowej firmy ESET i kliknij opcję Otwórz.

3.Podaj nazwę nowej maszyny wirtualnej oraz lokalną ścieżkę do miejsca, w którym zostanie zapisana, i kliknij opcję Importuj.

4.Przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) i zaakceptuj ją, jeśli zgadzasz się z jej postanowieniami.

5.Po wdrożeniu urządzenia włącz je. Spowoduje to wyświetlenie następujących informacji:

VA_first_time_config

Otwórz przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz adres IP nowo wdrożonego urządzenia ESET PROTECT. Adres IP jest wyświetlany w oknie konsoli (widocznej powyżej). Zostanie wyświetlony komunikat Należy dokonać pierwszej konfiguracji urządzenia. Połącz się, używając przeglądarki internetowej, z adresem:https://[IP address]".

Następnym krokiem jest skonfigurowanie urządzenia przy użyciu interfejsu sieciowego.


important

Jeśli w sieci nie ma serwera DHCP, należy ustawić statyczny adres IP dla urządzenia wirtualnego ESET PROTECT przy użyciu konsoli zarządzania. Jeżeli nie ma przydzielonego adresu IP, wyświetlone zostaną poniższe informacje. Adres URL nie będzie zawierał adresu IP.

Jeśli adres IP nie zostanie przypisany, serwer DHCP może nie być w stanie go przypisać. Należy się upewnić, że w podsieci, w której znajduje się urządzenie wirtualne, są wolne adresy IP.

VA_config_no_dhcp