ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Android için web denetimi

Yönetilen Android cihazlarınızda web sitelerine erişimi düzenlemek üzere ESET Endpoint Security for Android ürününü kullanın. Web denetimi, fikri mülkiyet haklarını ihlal edebilecek sitelere erişimi düzenler ve şirketinizi yasal sorumluluk riskine karşı korur. Amaç, çalışanların uygunsuz veya zararlı içeriklere sahip ve üretkenliği olumsuz etkileyebilecek sayfalara erişmelerini engellemektir.


note

Android için Web Denetimi, Android 3.0 ve sonraki sürümler için ESET Endpoint Security tarafından desteklenmektedir.

Web denetimi varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirmek için yeni bir ilke oluşturmanız gerekir:

1.İlkeler > Yeni İlke'yi tıklatın.

2.Yeni İlke penceresinde Ayarlar'a gidin ve ESET Endpoint Security for Android öğesini seçin.

3.İlkenin Web Koruması bölümünde, Web Denetimi'ni genişletin ve Web Denetimi açma/kapama düğmesini etkinleştirin.

4.Özel bağlantıları veya kategorileri beyaz ve kara listeye alın. Üç farklı kategori için URL listesi belirtmek üzere Web Denetimi ilkesi kullanın:

Kara liste - URL'yi seçenek veya erişim olmaksızın engelleme

Beyaz liste - URL'ye erişim izin verme

Uyarı - Kullanıcıya URL hakkında uyarı verilse de erişim izni verme

Bu bölümlerden her biri aşağıdaki işlemlerle yönetilebilir:

Ekle - Belirli bir URL adresine sahip yeni bir kayıt ekleme

Düzenle - Mevcut bir URL adresini düzenleme

Kaldır - URL adresine ilişkin mevcut raporları kaldırma

İçe Aktar - Yeni URL adreslerinin listesini kategoriye içe aktarma

Dışa Aktar - Seçili kategorideki URL adreslerinin bir listesini dışa aktarma


note

Belirli bir web sitesine erişimi kontrol edecek kurallar için URL alanına tam URL'yi girin.

Özel işaretler olan * (yıldız) ve ? (soru işareti), URL alanında kullanılabilir.

Bir etki alanı adresi eklenirken, seçilen eyleme göre bu etki alanında ve tüm alt etki alanlarında (örneğin subdomain.domain.com) bulunan tüm içerik engellenir veya içeriklere izin verilir.

Başka bir seçenek ise Kategori kuralları altında kategorilerine göre bir dizi URL'ye izin vermek/URL'yi engellemektir.

Kategori kuralları penceresinde, belirli bir URL kategorisi için bir işlem seçin ve hangi alt kategorinin etkileneceğini belirtin:

İzin Ver - Seçili bir kategorideki URL'lere erişim izni verme

Engelle - Seçili bir kategorideki URL'lere erişimi engelleme

Uyar - Seçili bir kategorideki URL'ler hakkında kullanıcıya uyarı verme