ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vytvorenie vylúčenia

V sekcii Detekcie môžete vylúčiť z detekcie konkrétne položky, ktoré nebudú v budúcnosti detegované. Kliknite na detekciu a vyberte možnosť icon_create_exclusion Vytvoriť vylúčenie. Vylúčiť môžete iba icon_antivirus Antivírusové detekcie a detekcie icon_firewall FirewallomIDS pravidlá. Môžete vytvoriť vylúčenie a aplikovať ho na viaceré počítače/skupiny. Sekcia Viac > Vylúčenia obsahuje všetky vytvorené vylúčenia, zvyšuje ich viditeľnosť a zjednodušuje ich správu.


warning

Vylúčenia odporúčame používať opatrne – ich nesprávne používanie môže mať za následok infikovaný počítač.

V ESET PROTECT existujú dve kategórie icon_antivirusantivírusových vylúčení:

Výkonnostné vylúčenia – vylúčenia súborov a priečinkov definovaných cestou. Môžete ich vytvoriť pomocou politiky. Pozrite si tiež formát výkonnostných vylúčení a súvisiace príklady.

Vylúčenia detekcií – vylúčenia súborov definovaných názvom detekcie, názvom detekcie a cestou alebo hashom objektu. Pozrite si tiež príklady vylúčení z detekcie podľa názvu detekcie.


warning

Obmedzenia vylúčení z detekcie

V ESET PROTECT nie je možné vytvoriť vylúčenia z detekcie prostredníctvom politiky.

V prípade, že vaše politiky v minulosti obsahovali vylúčenia z detekcie, môžete tieto vylúčenia migrovať z politiky do zoznamu vylúčení.

Podľa predvolených nastavení vylúčenia detekcií nahrádzajú lokálny zoznam vylúčení na spravovaných počítačoch. Ak si chcete ponechať lokálny zoznam vylúčení, musíte pred uplatnením vylúčení detekcií uplatniť nastavenie politiky Povoliť pridanie vylúčení detekcií do lokálnych zoznamov:

cloud_allow_appending

Nastavenia

Môžete vylúčiť jednu alebo viacero detekcií podľa nasledujúcich kritérií vylúčenia.

icon_antivirusAntivírusové detekcie

Cesta a detekcia – vylúči sa každý súbor podľa názvu detekcie a cesty vrátane názvu súboru (napr. file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/34e1824e/ggdsfdgfd.pdf.exe).

Konkrétne súbory – vylúči sa každý súbor podľa jeho hodnoty hash.

Detekcia – vylúči sa každý súbor podľa názvu detekcie.

Detekcie v archívoch

V prípade, že sa v archíve nájde jedna alebo viacero detekcií, každá detekcia nachádzajúca sa v archíve bude zaznamenaná v sekcii Detekcie.


warning

Vylúčením archívneho súboru, ktorý obsahuje detekciu, nedôjde k vylúčeniu detekcie. Je potrebné vylúčiť jednotlivé detekcie nachádzajúce v archíve. Maximálna veľkosť súborov v archívoch je 3 GB.

Vylúčené detekcie už nebudú zachytené, a to ani v prípade, že sa vyskytnú v inom archíve alebo mimo archívu.

icon_firewall Detekcie firewallom – pravidlá IDS

Detekcia a kontext (odporúča sa) – vylúčenie detekcie zachytenej firewallom pomocou kombinácie nasledujúcich kritérií: podľa detekcie, aplikácie a IP adresy.

IP adresa – vylúčenie detekcie zachytenej firewallom podľa vzdialenej IP adresy. Túto možnosť použite v prípade, že sieťová komunikácia s určitým počítačom spôsobuje nesprávnu detekciu (falošný poplach).

Detekcia – vylúčenie detekcie a ignorovanie falošných poplachov prichádzajúcich z viacerých vzdialených počítačov.

Aplikácia – vylúčenie aplikácie zo sieťových detekcií. Povolenie sieťovej komunikácie pre aplikáciu, ktorá spôsobuje falošné poplachy IDS.

Odporúčaná možnosť je prednastavená na základe typu detekcie.

Označte možnosť Vyriešiť zodpovedajúce upozornenia pre automatické vyriešenie upozornení, na ktoré sa vzťahuje vylúčenie.

Môžete tiež pridať Komentár.

Cieľ


warning

Vylúčenia (vylúčenia icon_antivirusantivírusových detekcií a vylúčenia IDS pravidiel icon_firewall firewallu) môžete priradiť len k počítačom, na ktorých je nainštalovaný kompatibilný bezpečnostný produkt ESET. Vylúčenia nebudú aplikované na nekompatibilné bezpečnostné produkty ESET a budú pre ne ignorované.

Vylúčenie je štandardne aplikované na domácu skupinu používateľa.

Ak chcete zmeniť priradenia, kliknite na Pridať ciele a vyberte cieľ, na ktorý bude vylúčenie aplikované, alebo vyberte existujúce priradenie a kliknite na Odstrániť ciele.

Ukážka

Umožňuje vám zobraziť prehľad vytvorených vylúčení. Uistite sa, že všetky nastavenia vylúčení sú správne a zodpovedajú vašim preferenciám.


important

Po vytvorení vylúčenia ho nemôžete upravovať. Môžete zmeniť len priradenie alebo odstrániť vylúčenie.

Kliknite na Dokončiť pre vytvorenie vylúčenia.

Všetky vytvorené vylúčenia si môžete prezrieť a spravovať v sekcii Viac > Vylúčenia. Ak chcete zistiť, či sa na počítač alebo skupinu vzťahujú nejaké vylúčenia, prejdite do podrobností o počítači > Konfigurácia > Uplatnené vylúčenia alebo do podrobností skupiny > Vylúčenia.