ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Správa politík

Politiky sú rozdelené do kategórií podľa bezpečnostných produktov spoločnosti ESET. Kategória Vstavané politiky obsahuje prednastavené politiky a kategória Vlastné politiky zobrazuje kategórie všetkých politík, ktoré ste manuálne vytvorili alebo upravili.

Pre politiky sú dostupné nasledujúce akcie:

details_default Zobraziť podrobnosti

Zobrazenie podrobných informácií o politike.

audit_log Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

add_new_default Nová

Vytvorenie novej politiky.

icon_tags Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

edit_default Upraviť

Úprava existujúcej politiky.

duplicate_default Duplikovať

Vytvorenie novej politiky na základe vybranej existujúcej politiky. Pre takto vytvorenú novú politiku je potrebné zadať nový (odlišný) názov.

change_default Zmeniť priradenie

Priradenie politiky ku klientu alebo skupine.

delete_default Vymazať

Vymazanie politiky. Pozrite si tiež pravidlá odstraňovania politík.

import_default Importovať

Kliknite na Politiky > Import, potom na Vybrať súbor a vyhľadajte súbor, ktorý chcete importovať. Importovať môžete len súbor .dat, ktorý obsahuje politiky exportované z ESET PROTECT Web Console. Nemôžete importovať súbor .xml, ktorý obsahuje politiky exportované z bezpečnostného produktu ESET. Importované politiky budú zobrazené v časti Vlastné politiky.

icon_export Exportovať

Zo zoznamu vyberte politiku, ktorú chcete exportovať, a kliknite na Akcie > Exportovať. Politiky budú vyexportované v podobe súboru .dat. Ak chcete exportovať všetky politiky z vybranej kategórie, použite začiarkavacie pole v hlavičke tabuľky.

move_default Prístupová skupina > move_default Presunúť

Objekt možno presunúť do inej statickej skupiny, kde bude dostupný používateľom s dostatočnými právami k cieľovej skupine. Zmena prístupovej skupiny je užitočná v prípade riešenia problémov týkajúcich sa prístupu ostatných používateľov. Prístupová skupina nastavuje statickú skupinu objektu a prístup k objektu na základe prístupových práv používateľa.