Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Generowanie raportów

Istnieje kilka metod natychmiastowego generowania raportów na podstawie szablonu:

Kliknij opcję Raporty i wybierz kartę Kategorie i szablony. Wybierz szablon raportu, na podstawie którego chcesz wygenerować raport. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie opcję edycji, jeśli chcesz dokonać zmian w szablonie.

oMożesz kliknąć kafelek raportu, aby wygenerować i wyświetlić raport w konsoli internetowej ESET PROTECT. Po wygenerowaniu raportu możesz kliknąć przycisk Generuj i pobierz, aby zapisać raport w oczekiwanym formacie. Można wybrać format pliku .pdf lub .csv. Plik CSV jest odpowiedni wyłącznie w przypadku danych tabelarycznych i używa znaku ; (średnik) jako separatora) Jeśli pobierzesz raport w formacie CSV i zobaczysz liczby w kolumnie, w której spodziewasz się tekstu, zalecamy pobranie raportu w formacie PDF, aby zobaczyć wartości tekstowe.

Wybierz kolejno opcje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie serwera, aby utworzyć nowe zadanie Wygeneruj raport.

oZadanie zostanie utworzone i wyświetlone na liście Typy zadań. Wybierz to zadanie i kliknij opcję Uruchom teraz dostępną u dołu strony. Zadanie zostanie wykonane natychmiast.

oSkonfiguruj ustawienia (w sposób opisany w zadaniu Generowanie raportów) i kliknij opcję Zakończ.


note

Gdy klikniesz pozycję pokazaną w raporcie wyświetlonym w konsoli internetowej ESET PROTECT, pojawi się menu analizy z dodatkowymi opcjami.

Szablon raportu MDR

Raport MDR to raport zabezpieczeń dla dostawców rozwiązań w zakresie zarządzanego wykrywania i reagowania na zagrożenia.

Do generowania raportów MDR potrzebna jest licencja ESET Inspect. Użytkownik potrzebuje zestawu uprawnień z funkcją Raporty kompleksowe (Administrator/Recenzent/niestandardowy zestaw uprawnień), aby wygenerować szablon raportu MDR:

1.Kliknij opcję Raporty i wybierz kartę Kategorie i szablony.

2.Kliknij opcję Kompleksowe raporty, a następnie Szablon raportu MDR.

3.Kliknij Wygeneruj i pobierz. Szablon raportu MDR można wygenerować tylko jako plik .odt.