Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Nieaktualne aplikacje

Aby sprawdzić, które komponenty programu ESET PROTECT nie są aktualne, należy użyć raportu o nazwie Nieaktualne aplikacje (w kategorii Raporty > Komputery).

Ten raport można utworzyć na dwa sposoby:

Dodaj nowy panel kontrolny lub zmodyfikuj jedno i istniejących okienek panelu kontrolnego.

Wybierz kolejno pozycję Raporty, kategorię Komputery i kafelek Nieaktualne aplikacje, a następnie kliknij opcję Generuj teraz.

W przypadku znalezienia nieaktualnej aplikacji możesz:

Użyć zadania klienta Uaktualnij agenta, aby uaktualnić agenta ESET Management.

Użyć zadania klienta Instalacja oprogramowania, aby uaktualnić produkt zabezpieczający.