Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Szablon grupy dynamicznej — przykłady

Przydatne szablony grup dynamicznych można znaleźć w sekcji Więcej > Szablony grup dynamicznych.

 

Przykładowe szablony grupy dynamicznej oraz ich przykładowe zastosowania pokazane w tym podręczniku przedstawiają wybrane sposoby zarządzania siecią przy użyciu grup dynamicznych:

Grupa dynamiczna, która sprawdza, czy jest zainstalowany produkt zabezpieczający

Grupa dynamiczna, która sprawdza, czy została zainstalowana określona wersja oprogramowania

Grupa dynamiczna, która sprawdza, czy nie została zainstalowana określona wersja oprogramowania

Grupa dynamiczna, która sprawdza, czy nie została zainstalowana określona wersja oprogramowania, ale istnieje inna wersja

Grupa dynamiczna, która sprawdza, czy komputer znajduje się w określonej podsieci

Grupa dynamiczna, która sprawdza zainstalowane, ale nie aktywowane wersje produktów zabezpieczających serwer

Jak automatycznie wdrażać produkty ESET na nowo podłączonych komputerach stacjonarnych z systemem Windows

Jak wymusić politykę na podstawie lokalizacji

 

Przykłady szablonów grupy dynamicznej oraz ich zastosowania znajdziesz w artykułach w bazie wiedzy:

Użyteczne przykłady szablonów grupy dynamicznej w produkcie ESET PROTECT Cloud — przedstawiają wykorzystanie szczegółów dotyczących spisu sprzętu w celu utworzenia zasad dla grupy dynamicznej obejmującej urządzenia spełniające określone kryteria sprzętowe.

Skonfiguruj ESET PROTECT Cloud, aby automatycznie wdrażać produkty firmy ESET do obsługi punktów końcowych na komputerach niechronionych

Skonfiguruj punkty końcowe, aby zastosować inne ustawienia aktualizacji w zależności od połączonej sieci za pomocą produktu ESET PROTECT Cloud

Utwórz nowy certyfikat dla nowych stacji roboczych, aby automatycznie dołączać do grupy dynamicznej w produkcie ESET PROTECT Cloud


note

Artykuły w bazie wiedzy mogą nie być dostępne w Twoim języku.

Oczywiście dzięki kombinacji reguł za sprawą szablonów grup dynamicznych można osiągnąć wiele innych celów. Możliwości są niemal nieograniczone.


important

ESET Enterprise Inspector i ESET Dynamic Threat Defense zostały przemianowane na ESET Inspect i ESET LiveGuard Advanced.

Może być konieczne rozwiązanie problemów spowodowanych zmianą nazwy, jeśli uaktualniono z ESET PROTECT Cloud 3.2 lub wersji starszej i masz raporty, grupy dynamiczne, powiadomienia lub inne reguły filtrujące dla ESET Dynamic Threat Defense lub ESET Enterprise Inspector.