ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Odeslat soubor do ESET LiveGuard

Pro spuštění této úlohy přejděte do sekce Detekce.

Možnost icon_send_file Odeslat soubor do ESET LiveGuard je dostupná pouze pro icon_blocked Blokované soubory. Soubor k analýze lze odeslat do ESET LiveGuard Advanced přímo z webové konzole ESET PROTECT. Výsledek analýzy bude následně dostupný v sekci Odeslané soubory. Pro odeslání spustitelného souboru k analýze do ESET LiveGuard Advanced můžete rovněž využít nainstalovaný bezpečnostní produkt ESET, který je aktivován ESET LiveGuard Advanced licencí.