Vyhledání počítačů v lokální síti

Tato kapitola doplňuje předchozí a popisuje kroky pro nasazení ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu ESET:

1.Přečtěte si a odsouhlaste Licenční ujednání s koncovým uživatelem. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

2.Do pole IP Ranges zadejte rozsah IP adres, ve kterém chcete počítače vyhledat. Příklad: 10.100.100.10-10.100.100.250.

3.Dále vyberte způsob detekce počítačů (Scan methods):

Ping scan –- nástroj se pokusí najít živé počítače v síti pomocí příkazu ping.

note

Poznámka

Některé stanice v síti nemusí na příkaz ping reagovat z důvodu jeho blokování firewallem.

Port scan – nástroj se pokusí stanici najít prostřednictvím techniky skenování portů.

4.Vyhledání počítačů zahajte kliknutím na tlačítko Start Scan.

5.V dalším kroku vybere počítače, na které chcete instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

6.V dalším kroku se zobrazí seznam všech zařízení dostupných pro nasazení. Vyberte počítače, na které chcete vzdáleně instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

important

Důležité

Vždy vybírejte počítače se stejnou platformou (64-bit nebo 32-bit).

7.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte vytvořený instalační balíček v ESET PROTECT nebo ESET PROTECT Cloud Web Console. Vybráním možnosti Use ESET offline install package (.dat soubor) nasadíte offline balíček vytvořený prostřednictvím ESET PROTECT Live Installer. Pokud na cílové stanici není instalováno žádné další bezpečnostní řešení, odškrtněte možnost Use ESET AV Remover. ESET AV Remover dokáže odstranit podporovaná bezpečností řešení třetích stran.

8.Zadejte přihlašovací údaje k cílové stanici. V případě doménového prostředí zadejte účet doménového administrátora. Při použití lokálního administrátorského účtu vypněte na cílové stanici UAC. Při použití možnosti Use current user credentials se automaticky použijí přihlašovací údaje aktuálně přihlášeného uživatele.

9.Následně v sekci Deployment method vyberte způsob vzdáleného nasazení. Standardně je vybrána možnost Built-in, která vrací případné chybové hlášky Windows. Pro nasazení můžete využít také PsExec – nástroj třetí stany. Po vybrání možnosti nasazení klikněte na tlačítko Next.

deploy_tool

important

Důležité

Po vybrání možnostPsExec nasazení selže z důvodu, že nástroje není schopen odsouhlasit licenční ujednání (EULA) PsExec. Pro úspěšné nasazení si otevřete příkazový řádek a spusťte PsExec ručně.

10. Po úspěšném nasazení se zobrazí zpráva "Success". Nástroj ukončete kliknutím na tlačítko Finish. Pokud nasazení selže, můžete si exportovat seznam stanic, na něž se instalační balíček nepodařilo nasadit. Klikněte na tlačítko Browse, vyberte složku, do které chcete .txt soubor uložit, a klikněte na tlačítko Export failed computer.

deploy_tool_success

Pro ověření funkčnosti ESET Management Agenta si na cílové stanici otevřete soubor: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html

note

Poznámka

Vzdálené nasazení může selhat z mnoha příčin. Pokud vzdálené nasazené nasazení selže, přejděte do kapitoly řešení problémů.