ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Šablony dynamických skupin

Počítač se stane automaticky členem dynamické skupiny ve chvíli, kdy jeho stav bude vyhovovat podmínce definované v šabloně dynamické skupiny. Agent rozhoduje o tom, do které dynamické skupiny klient patří, a na server odesílá pouze informace o výsledném rozhodnutí. Více informací naleznete v níže uvedených kapitolách:


note

Šablona dynamické skupiny je statický objekt uložený v konkrétní statické skupině. Aby měl k šabloně uživatel přístup, musí mít přiděleno potřebné oprávnění. V opačném případě nebude schopen se šablonami pracovat a vytvářet na základě nich dynamické skupiny. Všechny předdefinované šablony dynamických skupin jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení a má k nim přístup standardně pouze uživatel Administrator. Pokud chcete dalším uživatelům přidělit přístup k použití těchto šablon, přidělte jim další oprávnění. V opačném případě uživatelé tyto výchozí šablony neuvidí. Případně šablony přesuňte je do jiné statické skupiny, do níž mají uživatelé oprávnění přístup k těmto objektům.

Pro duplikování šablon musí mít uživatel oprávnění pro použití objektu (šablona dynamické skupiny) ve zdrojové skupině a následně oprávnění pro zápis ve své domovské, v níž se kopie objektu vytvoří. Dále se podívejte na příklady duplikování objektů.

Vytvoření šablony dynamické skupiny

Pravidla pro vytváření šablony dynamické skupiny

Vzorové příklady šablon dynamických skupin

Správa šablon dynamických skupin

Šablony můžete spravovat v sekci Další > Šablony dynamických skupin. V kontextovém menu jsou dostupné tyto možnosti:

Nová šablona

Kliknutím vytvoříte ve své domovské skupině novou šablonu přehledu.

details_default Zobrazit detaily

Kliknutím si zobrazíte detaily o vybrané šabloně.

audit_log Audit log

kliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

icon_tags Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte vybranou šablonu. Pokud kliknete na možnost Uložit jako, budete vyzváni k zadání názvu nově vytvářené šablony a vytvoříte ve své domovské skupině kopii existující šablony. Následně budete vyzváni k zadání názvu nově vytvářené šablony.

duplicate_default Duplikovat

Kliknutím vytvoříte novou šablonu dynamické skupiny na základě existující. Při jejím vytváření bude vyžadováno zadání názvu nově vytvářené šablony. Kopie se vytvoří ve vaší domovské skupině.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte šablonu přehledu.

Importovat…

Kliknutím importujete šablony dynamických skupin ze souboru. V průběhu importování je ověřována struktura souboru, zda není poškozen.

export_defaultExportovat…

Kliknutím exportujete šablony dynamických skupin do souboru. To je užitečné v průběhu migrace nebo za účelem zálohování. Výsledný soubor nedoporučujeme modifikovat. Může dojít k poškození dat.

move_default Přístup skupiny > move_default Přesunout

Přesuňte objekt do jiné statické skupiny, kde je k dispozici uživatelům s dostatečnými právy k cílové skupině. To je užitečné, pokud chcete šablonu poskytnout jinému uživateli. Přístup skupiny nastavuje Statickou skupinu objektu a přístup k objektu na základě uživatelských přístupových práv.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.