ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nová šablona dynamické skupiny

V hlavním menu přejděte do sekce Další > Šablony dynamických skupin a klikněte v dolní části okna na tlačítko Nová šablona.

Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

Výběrem možnosti Použít časová pravidla zapneteČasová pravidla a nastavíte konkrétní čas, během kterého je zapnuto přiřazování dynamické skupiny.

Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.

Výraz

Při vytváření se můžete inspirovat příklady, na kterých lépe pochopíte princip dynamických skupin.

cloud_new_dg_template

Časová pravidla

Nastavení časového intervalu pro novou šablonu dynamické skupiny. Klikněte na tlačítko Přidat. Klikněte na pole s časem a z rozbalovací nabídky vyberte Počáteční čas a Konec. Vyberte frekvenci (Každý den / Pracovní den / Víkend) nebo den v týdnu a čas. Zvolený čas musí být delší než 1 minuta a kratší než 24 hodin. Po nastavení Počátečního času a Konce se ve sloupci Doba zobrazí doba trvání nastaveného času. Přidat můžete další časové intervaly.

Souhrn

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně použít při vytváření nové dynamické skupiny.