ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

VDI, klonovanie a detekcia hardvéru

ESET PROTECT podporuje VDI prostredia, klonovanie počítačov a neperzistentné ukladacie systémy. Táto funkcia vyžaduje, aby bol niektorému z počítačov priradený príznak master, prípadne sa vyžaduje vyriešenie otázky, ktorá sa objavuje pri klonovaní alebo zmene hardvéru.

Kým nie je otázka vyriešená, klientsky počítač sa nebude môcť pripojiť k ESET PROTECT Server. Klient kontroluje iba to, či bola otázka vyriešená.

Vypnutie detekcie hardvéru nie je možné vrátiť späť, preto odporúčame používať túto možnosť čo najopatrnejšie a iba na fyzických počítačoch!

Pri riešení viacerých otázok použite dlaždicu Prehľad StavuOtázky.

Ktoré operačné systémy a nástroje hypervisor sú podporované?


warning

Pred začatím používania VDI spolu s ESET PROTECT si prečítajte podrobnejšie informácie o podporovaných a nepodporovaných funkciách rôznych VDI prostredí v našom článku databázy znalostí.

Podporované sú iba operačné systémy Windows.

Súčasti ESET Virtual Agent Host nie sú podporované.

Produkt ESET Full Disk Encryption nie je podporovaný.

Správa mobilných zariadení prostredníctvom MDM nie je podporovaná.

Prepojené klonované zariadenia vo Virtual Box nie je možné rozlíšiť.

V ojedinelých prípadoch môže byť detekcia hardvéru vypnutá automaticky nástrojom ESET PROTECT. Môže k tomu dôjsť v prípade, ak ESET PROTECT nedokáže spoľahlivo analyzovať hardvér zariadenia.

Pozrite si zoznam podporovaných konfigurácií:

oCitrix PVS 7.0+ s fyzickými počítačmi

oCitrix PVS 7.0+ s virtuálnymi počítačmi v Citrix XenServer 7+

oCitrix PVS 7.0+ a Citrix XenDesktop s Citrix XenServer 7+

oCitrix Machine Creation Services

o(bez PVS) Citrix XenDesktop s Citrix XenServer 7+

oVMware Horizon 7.x a 8.0 s VMware ESXi

oMicrosoft SCCM (pre re-imaging)

ESET PROTECT podporuje pomenovacie vzorce VDI pre okamžité klony VMware Horizon 8.x a katalógy zariadení Citrix XenCenter/XenServer 8+.

VDI prostredia

V rámci fondu VDI môžete použiť počítač slúžiaci ako master, kde je zároveň nainštalovaný ESET Management Agent. Nevyžaduje sa žiadny VDI konektor, pretože všetku komunikáciu zabezpečuje ESET Management Agent. ESET Management Agent musí byť však na počítači slúžiacom ako master nainštalovaný predtým, ako bude nastavený fond VDI (katalóg zariadení).

Ak chcete vytvoriť fond VDI, najprv priraďte počítaču príznak master v podrobnostiach o počítači > Virtualizácia. Vyberte možnosť Označiť ako master pre klonovanie (porovnať s existujúcim počítačom).

Ak dôjde k odstráneniu počítača označeného ako master z ESET PROTECT, obnova jeho identity (klonovanie) nebude povolená. Nové počítače z fondu dostanú vždy novú identitu (vo Web Console sa vytvorí záznam o novom počítači).

Ak sa počítač z fondu VDI pripojí po prvýkrát, má povinný 1-minútový interval pripojenia. Po niekoľkých počiatočných pripojeniach sa interval pripojenia nastaví podľa počítača označeného ako master.

Nikdy nevypínajte detekciu hardvéru pri používaní fondu VDI.

Počítač označený ako master môže byť spustený spolu s klonovanými počítačmi, čiže je možné udržiavať ho vždy aktuálny.

 


important

Predvolená skupina pre VDI počítače

Nové počítače vyklonované z počítača slúžiaceho ako master sa objavia v statickej skupine Stratené a nájdené. Toto správanie nie je možné zmeniť.

 

vdi

Klonovanie počítačov prostredníctvom nástroja hypervisor

Môžete vytvoriť klon bežného počítača. Stačí počkať, kým sa zobrazí otázka, a potom ju vyriešte vybraním možnosti Vytvoriť počítač iba teraz.

 

clon

Zavádzanie systémov na fyzické počítače z predpripravených obrazov

Pri inštalácii nových počítačov môžete použiť obraz počítača slúžiaceho ako master, na ktorom je už nainštalovaný ESET Management Agent. Existujú dva spôsoby:

1.Systém vytvorí nový počítač v ESET PROTECT po každom nasadení obrazu.

Pri pripojení pracovnej stanice vyriešte otázku manuálne a vyberte možnosť Vždy vytvoriť nový počítač.

Predtým, ako začnete s klonovaním, priraďte počítaču príznak master. Vyberte možnosť Označiť ako master pre klonovanie (vytvoriť nový počítač).

2.Systém vytvorí nový počítač v ESET PROTECT v prípade, ak došlo k nasadeniu obrazu na novú pracovnú stanicu. Ak sa obraz opätovne nasadí na pracovnú stanicu, ktorú už ESET PROTECT pozná (bol na nej nainštalovaný ESET Management Agent), jej identita bude v ESET PROTECT priradená k už existujúcemu záznamu.

Pri pripojení pracovnej stanice vyriešte otázku manuálne a vyberte možnosť Vždy porovnať s existujúcim počítačom.

Predtým, ako začnete s klonovaním, priraďte počítaču príznak master. Vyberte možnosť Označiť ako master pre klonovanie (porovnať s existujúcim počítačom).

 


warning

Ak máte obraz (alebo šablónu) svojho počítača označeného ako master, uistite sa, že je vždy aktuálny. Vždy aktualizujte obraz po preinštalovaní alebo aktualizovaní ktorejkoľvek súčasti ESET na počítači označenom ako master.

 

image

Paralelná replikácia

ESET PROTECT Server dokáže rozpoznať a vyriešiť paralelnú replikáciu viacerých počítačov v ESET PROTECT pod jednou identitou. Takáto udalosť je hlásená v podrobnostiach o počítači > Upozornenia (Viaceré pripojenia s identickým ID agenta). Existujú dva spôsoby riešenia tejto situácie:

Kliknite na zobrazené upozornenie a vyberte príslušnú akciu. Počítače budú rozdelené na jednotlivé identity a dôjde k trvalému vypnutiu detekcie hardvéru.

V ojedinelých prípadoch môžu spôsobovať konflikt aj počítače, pre ktoré je detekcia hardvéru vypnutá. V takýchto prípadoch je jediným riešením spustenie klientskej úlohy Obnoviť klonovaného agenta.

Spustite na príslušnom počítači klientsku úlohu Obnoviť klonovaného agenta. Vďaka tomu nebude nutné vypínať detekciu hardvéru.

Riešenie problémov

V prípade problémov s VDI klonmi postupujte podľa krokov v tomto článku.