ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Master pre klonovanie

Po kliknutí na možnosť Virtualizácia > Označiť ako master pre klonovaniepodrobnostiach o počítači sa zobrazí nasledujúce oznámenie:

master_for_cloning

ESET odporúča, aby ste pred vytvorením fondu VDI vybrali jednu z možností Spracovania identity klonovaných počítačov:

Vytvoriť nové počítače – pozrite si podrobnosti o možnosti Vždy vytvoriť nový počítač.

Porovnať s existujúcimi počítačmi – pozrite si podrobnosti o možnosti Vždy porovnať s existujúcim počítačom.

Ak nepoužívate okamžité klony VMware ani katalógy zariadení Citrix XenCenter/XenServer, preskočte nastavenia pomenovacieho vzorca VDI a kliknite na Uložiť.


note

Nastavenia Mastera pre klonovanie môžete neskôr zmeniť v podrobnostiach počítača:

Nastavenia upravíte kliknutím na ikonu ozubeného kolieska gear_icon na dlaždici Virtualizácia.

Nastavenia zrušíte kliknutím na položku Virtualizácia > Zrušiť označenie ako master pre klonovanie.

ESET PROTECT podporuje pomenovací vzorec VDI pre:

okamžité klony VMware Horizon 8.x,

katalógy zariadení Citrix XenCenter/XenServer 8+.

Ak nastavíte okamžité klony VMware alebo katalógy zariadení Citrix XenCenter/XenServer, poskytnite pomenovací vzorec VDI.

1.Označte začiarkavacie políčko Identifikácia klonov pomocou pomenovacieho vzorca VDI.
 

2.Zadajte Pomenovací vzorec pre klony vo VDI.


important

Pomenovací vzorec VDI

ESET PROTECT rozpoznáva iba klony s názvami, ktoré sa zhodujú s pomenovacím vzorcom nastaveným v prostredí VDI:

VMware – pomenovací vzorec VDI musí mať špecifikovaný zástupný znak pre jedinečné číslo {n} vygenerované infraštruktúrou VDI, napríklad VM-instant-clone-{n}. Viac informácií o pomenovacích vzorcoch je k dispozícii v dokumentácii VMware.

Citrix XenCenter/XenServer – použite znak mriežky # v pomenovacej schéme katalógu zariadení, napríklad VM-office-##. Viac informácií o pomenovacích schémach je k dispozícii v dokumentácii Citrix.

Kliknite na Pridať nové pre pridanie ďalších pomenovacích vzorcov VDI.

3.Kliknite na Uložiť.


note

Nastavenia Mastera pre klonovanie môžete neskôr zmeniť v podrobnostiach počítača:

Nastavenia upravíte kliknutím na ikonu ozubeného kolieska gear_icon na dlaždici Virtualizácia.

Nastavenia zrušíte kliknutím na položku Virtualizácia > Zrušiť označenie ako master pre klonovanie.

Riešenie problémov

V prípade problémov s VDI klonmi postupujte podľa krokov v tomto článku.